Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udeblevne patienter

 

Formål

Formålet med dokumentet er at forbedre patientsikkerheden og optimere afdelingens brug af ressourcer.

Det kan forekomme, at patienter ikke modtager indkaldelsesbreve som forudset, eller at indkaldelsesbrevet er med forkert dato.

Ved behandling med lægemidler for gigtsygdomme er regelmæssig klinisk og blodprøvemæssig kontrol ofte nødvendig.

Det skal være klart for patienten, hvilken læge som ordinerer medicin og varetager den fornødne kontrol af behandling.

Det gælder især for behandlinger, som er påbegyndt på Reumatologisk Afdeling, hvor patienten udebliver fra planlagt kontrol af klinisk tilstand og blodprøver.

 

Førstegangsundersøgelser

  • • Det noteres i journalen, at patienten er udeblevet, og om patienten kan, eller ikke kan, henvende sig igen indenfor 4 uger uden en ny henvisning.

  • • Henvisende læge og egen læge får kopi af dette notat.

  • • Patienten får brev om, at han er udeblevet fra den planlagte undersøgelse.

  • • Lægen (på sygehuset) må ud fra henvisningen vurdere, om patienten skal have et brev med tekst A eller B.

  • • I brevet til patienten anføres enten tekst A eller B

A) Vi havde ventet dig til undersøgelse den XX. Vi har givet din læge besked om udeblivelsen.

B) Vi havde ventet dig til undersøgelse den XX. Hvis du ønsker undersøgelse her, må du henvende dig indenfor 4 uger og aftale et nyt tidspunkt.

 

Patienter i undersøgelses- eller behandlingsforløb efter første undersøgelse

I journalen noteres:

Patienten er udeblevet fra planlagt ambulant kontrol. Patienten har fået brev om at kunne henvende sig indenfor 4 uger for ny aftale om kontrol/undersøgelse.

Udeblevne patienter i behandling med lægemidler på vores foranledning er skriftligt orienteret om at henvende sig hos dig og aftale, hvem der skal varetage behandling og kontrol fremover.

 

I brevet til patienten skal der stå:

Vi havde ventet dig til kontrolundersøgelse/behandling den XX. Da det formentlig skyldes en forglemmelse, bedes du venligst kontakte afdelingen inden den XX (4 uger) for at aftale en ny tid.

Såfremt vi intet hører fra dig, må du fremover henvende dig til egen læge, som er orienteret om dette brev. Behandling af mange gigtsygdomme kræver regelmæssig kontrol blandt andet blodprøver. Hvis du er i behandling med lægemidler på vores foranledning, må du aftale med din læge, hvem der fremover skal varetage behandling og kontrol.