Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patellafrakturer

 

Formål

At sikre korrekt og ensartet undersøgelse og behandling af patellafrakturer.

 

Definition af begreber

Patellafrakturer opstår som følge af direkte traume eksempelvis ved fald, knæ mod instrumentbræt eller indirekte ved forceret hyperekstension af knæet. Tværfrakturen er den hyppigste. Ved ledfladespring > 2mm eller diastase mellem frakturfragmenterne > 3mm beskrives frakturen som disloceret.

Fagområdet for traumatologi har det overordnede ansvar og står for behandlingen heraf.

 

Beskrivelse

Generelt

Patella er kroppens største sesamknogle med 75 % af bagsiden dækket af brusk. Mistanke om patellafraktur sker ud fra skademekanismen og klinisk fund, dog kan patella palperes kongruent ved fraktur.

 

Forholdsregler

Diffentialdiagnostisk overvejes quadriceps- eller infrapatellaris ruptur.

 

Undersøgelse

Ved klinisk undersøgelse konstateres om benet kan løftes strakt fra lejet. Eventuelt kan frakturspalten palperes.

Røntgenundersøgelse af knæet i to planer. Tangential undersøgelse foretages IKKE.

 

Behandling

Behandlingens formål er at genskabe en kongruent ledflade og et strækkeapparat, der er så stabilt, at mobilisering, isometriske quadricepsøvelser og aktive bevægeøvelser straks kan påbegyndes.

Bløddelsforhold og patientens almentilstand skal altid medinddrages i timingen af behandlingen.

  1. 1. Operativ behandling:

  1. a) AO-tensionband osteosyntese er standardmetoden ved tværfrakturer og komminutte frakturer, som ved hjælp af K-tråde/skruer kan omdannes til tværfrakturer. Efter reposition retineres frakturen med to parallelle og vertikalt forløbende 1,6 mm K-tråde og omhyggelig sutur af ekstensorretinaklet. Frakturen komprimeres ved at føre en 1,2 mm cerclage circulært eller som 8-tal rundt om enderne på K-trådene og klods på patella (anvend knæpunkturskanyle eller pean og check i gennemlyser). Knæet ekstenderes og cerclagen strammes med trådstrammer eller fladtænger. Knuden på cerclagen generer, hvis den ligger præpatellart, den skal helst ligge proksimalt og begravet i senen. K-trådene ombukkes proksimalt og forsænkes i sene/knogle. Ekstensor-retinaklet sutureres omhyggeligt med Vicryl-0. Osteosyntesen er stabil, hvis man peroperativt repetitivt kan bevæge knæet 0 til 90 grader uden frakturskred.
    Åbne frakturer behandles forud for osteosyntese med skylning/pulse lavage og kirurgisk debridement.

  2. b) Ved distale polfrakturer, som ofte er komminutte, er tensionband ikke velegnet Der sutureres a.m. infrapatellaris ruptur ved med en tyk, ikke absorberbar tråd (Fiber wire eller Ticron) at suturere det inferiore patellaligament op til patella gennem tre længdegående borehuller. Distale knoglefragment(-er) skal helst bevares for at sikre en bedre heling og undgå en lavtstående patella. Ekstensorretinaklet sys omhyggeligt.

 

Der anlægges Don-Joy bandage låst 0-30 grader.

Operationen foretages på planleje. Den tekniske udførelse af indgrebet følger AO-principperne.

Der tages peroperativ røntgenkontrol i to planer til dokumentation af repositionen og placeringen af osteosyntesematerialet. Der sendes elektronisk henvisning til ophængning på næste dags morgenkonference.

 

  1. 2. Konservativ behandling

  1. a) Vælges ved udislocerede frakturer. Der udtømmes eventuelt hæmarthron. Don-Joy bandage anlægges låst 0-30 grader. Belastning kun på strakt ben. Fysioterapi påbegyndes med aktiv ubelastet bevægetræning over knæet og isometriske quadricepsøvelser, og der henvises til specialiseret eller almen genoptræning forud for udskrivelsen. Klinisk og røntgenologisk kontrol i traumeambulatoriet efter 6 uger med seponering af bandage og tilladelse til belastning på flekteret knæ.

  2. b) Patienter med udislocerede vertikale frakturer kræver ingen immobilisering og må bevæge og belaste frit.

 

 

Efterbehandling

Traume

For de konservativt behandlede frakturer som anført ovenfor. Efter osteosyntese klinisk kontrol i traumeambulatoriet efter 2 uger til oplåsning af bandage. Røntgenkontrol efter 6 og 12 uger af knæet i to planer. Fysioterapi påbegyndes postoperativt med aktiv ubelastet bevægetræning over knæet og isometriske quadricepsøvelser, og der henvises til specialiseret eller almen genoptræning forud for udskrivelsen.

Osteosyntesematerialet fjernes kun ved gener og tidligst efter ½ år.

 

Referencer

Ingen.