Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Personlig hygiejne hos den intensive patient

Formål1

Beskrivelse1

Børn1

Smitteforebyggende forholdsregler1

Mors2

Dokumentation2

Referencer2

Formål

Personlig hygiejne hos den intensive patient har til formål at;

  • • forebygge infektioner

  • • sanere for sekreter, affaldsprodukter m.m., som patienten ikke selv kan komme af med

  • • begrænse spredning af mikroorganismer fra patienten til omgivelserne

Beskrivelse

En omhyggelig personlig hygiejne er grundlaget for at begrænse tilstedeværelse og vækst af bakterier på egen person og at begrænse spredning af bakterier til omgivelserne, herunder plejepersonale og pårørende.

Den personlige hygiejne indbefatter:

  • • Hel kropsvask, samt skift af tøj

Ud fra patientens og andres blufærdighed tilstræbes at patienten, som minimum, bærer en skjorte og benklæder/lændestykke.

Børn

Forældre til børn informeres om muligheden for at den personlige hygiejne eller dele heraf udføres af forældrene i samarbejde med personalet.

Smitteforebyggende forholdsregler

Generelle smitteforebyggende forholdsregler skal reducere risikoen for smittespredning ved direkte og indirekte kontakt med blod, vævsvæsker, sekreter og ekskreter hos alle patienter.

Generelle smitteforebyggende forholdsregler 3.2

Se i øvrigt fanebladet ”Infektionshygiejne” i PRI.

Mors

Se instruks vedr. dødsfald gældende for de intensive afsnit i Region Nordjylland i PRI.

Dokumentation

Procedurerne dokumenteres på observationsskemaet under DAGLIGE SYGEPLEJEHANDLINGER.

Referencer

Infektionshygiejne, Region Nordjylland:

Generelle smitteforebyggende forholdsregler 3.2

Urinvejsdrænage (5.5)

Invaskulære katetre (5.1),

Aalborg Sygehus, Anæstesi-, Børne- og Kirurgicenteret, Region Nordjylland:

Mund- og øjenpleje til børn < 7 år

Mundpleje til den voksne intensive patient

Trakeostomitube

Kateter á demeure, transuretralt blærekateter til det intensive barn

Centralt venekateter (CVK) hos børn på intensiv afdeling,

Arteriekateter til voksen patient,

Arteriekateter til børn < 25 kg