Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Klargøring til TESA (prøve TESA og til ICSI)

 

Formål

At sikre, at ensartet og korrekt klargøring til testicular sperm aspiration (TESA) sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.
 

Definition af begreber

TESA: Testikulær Sperm Aspiration (Testikulær Sperm Ekstraktion)

 

Beskrivelse

 

Baggrund, anvendelse og gyldighed
Proceduren omfatter klargøring til testicular sperm aspiration (TESA).
 

Ansvar

Biologen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonale ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personligt ansvarligt for at proceduren efterleves i praksis.
 
Apparatur, utensilier og reagenser

 

Apparatur

Utensiler

Reagenser

Inkubator

Varmeskab

Rundbundede reagensglas

Objektglas

Morter

Mikro homogenisator (morter)

Pipette til 1 ml + spidser

Fertiliseringsmedie

Gamete buffer


 
Fremgangsmåde

Følgende gøres klar:

 

  • • Et stativ med 1 tomt Falconglas mærket med patientlabel (fra BÅDE vir og uxor) og et spidsglas med ca. 10 ml. gamete buffer, stilles i varmeskab med lukket låg, til opvarmning natten over.

  • • 1 rundbundet reagensglas med ca. 10 ml. fertiliseringsmedie, stilles i inkubator med lettet låg til ækvilibrering natten over.

  • • Morteren kommes i varmeskab