Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitation af ependymom med spinal involvering

 

Formål

Beskriver visitation af patienter med:

  • • ependymom alle grader

Strålebehandling er indiceret efter følgende kriterier:

Primær behandling efter operation eller biopsi

 

Henvisning omfatter

 

Journalkopi

Nej

Mikroskopisvar

Ja, biopsi fra tumor

Billeddiagnostik

Ja

Rtg. billeder vedlagt

Nej (se Easy Viz)

Laboratorieundersøgelser

Nej

 

Undersøgelsesprogram før henvisning

 

Kliniske undersøgelser og evt. operation

Almen klinisk undersøgelse. Operation/biopsi. Postoperativ status

Billeddiagnostik

MR-skanning af cerebrum og spinalkanalen

Laboratorieprøver o.a.

Nej.

 

Undersøgelsesprogram bestilles ved visitation

 

Præparatrevision

Nej

Billeddiagnostik

Nej.

Klin. fys. undersøgelser

Nej

Laboratorieundersøgelser

Ny patient

Særlige klin. undersøgelser

Nej.

 

Visitationsresume.

Omfatter:

  • • Henvisende afdeling og henvisningsårsag

  • • Betydende tidligere sygdomme

  • • Resultat af billeddiagnostiske undersøgelser

  • • Dato og resultat af operation/biopsi

  • • Sagt til patienten

  • • Konklusion og behandlingsplan

 

Standardbehandling

 

Strålebehandling

Planlægning
Targetdefinition

GTV-1
Primærtumor (områder med lav densitet på CT-scanning og/eller kontrastopladning på T1-vægtet MR- scanning og/eller høj densitet på T2-vægtet MR- scanning)

CTV-1
GTV-1 tillægges en margin på
20 mm (undtagen for knoglestrukturer). Der korrigeres for anatomiske strukturer hvor relevant.

GTV-2
Spinale metastaser

CTV-2
GTV-2 tillægges en margin på 10 mm.

CTV-3
Den indre benede afgrænsning af kraniet, spinalkanal og nerverødder svarende til den meningeale afgræns-ning. CTV-1 og CTV-2 inkluderes i CTV-3.

PTV:
Indeholder CTV med den specifikke set-up margin (SM), som kan variere med feltlokalisation, patientfiksation og anvendelse af billedvejledt korrektion. SM er typisk 2-5 mm. Det anbefales, at de enkelte afdelinger skaffer specifikke data for deres respektive SM. PTV kan deles i subPTV’er, f.eks. mod overflade eller overlap med OAR eller PRV.

 

Doseringsoplæg
Total dosis: CTV-1: 54 Gy
Dosis pr. fraktion: 1,8 Gy pr. fraktion
Fraktionering: 30 fraktioner, 5 fraktioner ugentligt

 

Total dosis: CTV-2: 50,4 Gy
Dosis pr. fraktion: 1,8 Gy pr. fraktion
Fraktionering: 28 fraktioner, 5 fraktioner ugentligt

 

Total dosis: CTV-3: 36 Gy
Dosis pr. fraktion: 1,8 Gy pr. fraktion
Fraktionering: 20 fraktioner, 5 fraktioner ugentligt

Kemoterapi

Nej

Andet

Nej

 

Protokol

Nej

 

Første besøg

 

Indlæggelse

Nej

Ambulant undersøgelse

GYN/CNS Senior

 

Bestilling af behandling

Henvisning til stråleterapi afsendes ved visitation.

Follow up
Tilbagehenvisning til Neurokirurgisk Afdeling efte
r afsluttet strålebehandling.