Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitation af ependymom med spinal involvering

 

Formål

Beskriver visitation af patienter med:

  • • ependymom alle grader

 

Strålebehandling er indiceret efter følgende kriterier:

Primær behandling efter operation eller biopsi

 

Henvisning omfatter

Journalkopi

Nej

Mikroskopisvar

Ja, biopsi fra tumor

Billeddiagnostik

Ja

Rtg. billeder vedlagt

Nej (se EasyViz)

Laboratorieundersøgelser

Nej

 

Undersøgelsesprogram før henvisning

Kliniske undersøgelser og evt. operation

Almen klinisk undersøgelse. Operation/biopsi. Postoperativ status

Billeddiagnostik

MR-skanning af cerebrum og spinalkanalen

Laboratorieprøver o.a.

Nej

 

Undersøgelsesprogram bestilles ved visitation

Præparatrevision

Nej

Billeddiagnostik

Nej

Klin. fys. undersøgelser

Nej

Laboratorieundersøgelser

Ny patient

Særlige klin. undersøgelser

Nej

 

Visitationsresume

Omfatter:

  • • Henvisende afdeling og henvisningsårsag

  • • Betydende tidligere sygdomme

  • • Resultat af billeddiagnostiske undersøgelser

  • • Dato og resultat af operation/biopsi

  • • Sagt til patienten

  • • Konklusion og behandlingsplan – skal vurderes og behandles i Aarhus på DPCT

 

Standardbehandling

Strålebehandling

skal stråle behandles på DCPT

Kemoterapi

Nej

Andet

Nej

 

Protokol

Nej

 

Første besøg

Indlæggelse

Nej

Ambulant undersøgelse

CNS Senior

 

Bestilling af behandling

Henvisning til DPCT i Aarhus

 

Follow up
Følges efter endt strålebehandling i Onkologisk Afdeling.