Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Voldsrisikovurdering: Forudsigelse af aggression og vold indenfor kort tid hos voksne over 18 år indlagt på psykiatrisk sygehus

Beskrivelse

Aggression, der kan føre til voldelig adfærd, er et udbredt problem i hele sundhedssektoren og fremhæves ofte - ikke blot af sundhedspersonale men også i medierne, af forskere og af faglige organisationer. Studier viser, at det hyppigst er plejepersonale, der udsættes for verbale trusler eller fysisk vold fra patienter, og at dette både sker i psykiatriske og akutte somatiske afsnit.

Plejepersonalet er den faggruppe, der er i tæt daglig kontakt med patienterne, og det sætter dem i den bedst tænkelige position til at observere patienternes adfærd og forudsige truende aggression og evt. voldelig adfærd.

Imidlertid er den vurdering, der finder sted, ofte mangelfuld og beror på personalets erfaringer og formodninger og foretages ikke på baggrund af en bestemt struktureret metode, som er baseret på viden om årsager til eller tegn på aggressiv og voldelig adfærd.

 

Anbefalinger

 • • Alle patienter skal risikovurderes med BVC

  • • ved indlæggelsen af den læge der optager journal

  • • i de første 3 døgn ved hvert vagtskifte af plejepersonalet i afsnittet

  • • efter de første 3 døgn foretages BVC efter et klinisk skøn

 • • Risikovurderingen skal dokumenteres i den elektroniske patientjournal

 • • I samarbejde med patienten skal der udarbejdes en konkret plejeplan ved: ’moderat risiko for vold’ og ved ’høj risiko for vold’ med afsæt i

  • • Skema til bevarelse af selvkontrol

  • • Trigger skema

  • • Eftersamtale

Definition af begreber

 • • Brøset Violence Checklist er et redskab der kan forudsige aggression og voldelig adfærd hos psykiatriske patienter over 18 år inden for 24 timer

 • • Vold
  Risikoen for at den enkeltes adfærd viser tegn på, at han eller hun kan blive fysisk, følelsesmæssigt og/eller seksuelt truende over for andre

 • • Aggression
  En hvilken som helst adfærd verbal, non-verbal eller fysisk som virker truende (mod en selv, andre eller ting) eller fysisk adfærd, der faktisk har voldt skade (mod en selv, andre eller ting)

 • • Vurdering
  Vurdering er den første del af sygeplejeprocessen. Teoretisk beskriver sygeplejeprocessen, hvordan plejepersonalet tilrettelægger plejen af den enkelte, familier og grupper. Vurderingsdata skal samles ind og fortolkes, før plejepersonalet kan planlægge, implementere eller evaluere en plan, der hjælper patienterne

Formål

 • • At forudsige aggression og vold ved systematisk anvendelse af Brøset Violence Checklist(BVC)

Referencer

Klinisk retningslinje om forudsigelse af aggression og vold, inden for kort tid, hos patienter indlagt på psykiatrisk sygehus (cfkr.dk)