Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rekvirering af fodterapeut i Karkirurgisk Afdeling

 

Formål

At patienten, der har behov for behandling udført af autoriseret fodterapeut under indlæggelsen, får hjælp til, at dette iværksættes.

 

Beskrivelse

Patienter med arteriosklerose og diabetes har stor risiko for at udvikle sår og rifter på fødderne. Denne patientgruppe skal derfor udvise særlig omhu ved fodpleje og med jævne mellemrum grundigt efterse fødderne for sår og rifter. Ofte er følesansen – specielt hos diabetikere nedsat, og patienten mærker ikke når såret opstår.

 

Pleje og observation

  • • Undgå fodtøj der klemmer, og undgå at gå barfodet.

  • • Vær opmærksom på sår, rifter, nedgroede negle, ligtorne og hård hud.

  • • Ved fodbad bør vandet være lunkent, da der pga. nedsat følesans kan opstå brandsår. Tør grundigt mellem tæerne, så et fugtigt miljø undgås.

  • • Fødderne smøres hyppigt med creme for at holde huden sund.

 

Behandling ved fodterapeut

Fodterapeuten skal ikke kontaktes præoperativt, da blodforsyningen til tæerne på dette tidspunkt er særlig nedsat, og fordi smålæsioner opstået i forbindelse med fodbehandlingen øger infektions-risikoen.

Skønnes det nødvendigt, er det muligt under indlæggelsen at få en fodterapeut til at komme ud på afdelingen. Ellers anbefales det at kontakte en fodterapeut et par måneder efter operationen.

 

Rekvirering af fodterapeut

Behandling af en fodterapeut under indlæggelse kræver lægeordination. Henvisningen laves på en almindelig hvid henvisningsseddel. (Den må gerne udfyldes af en sygeplejerske). Henvisningen gives til fodterapeuten, når denne kommer i afdelingen. Hvis henvisningen indenfor 2 måneder gives til en fodterapeut, sørger denne for, at patienten registreres i sygesikringen og kan få tilskud. (se afsnit om tilskudsmuligheder senere)

Sygeplejersken kontakter telefonisk fodterapeuten for at træffe aftale om tidspunkt for behandlingen på afdelingen.

 

Aalborg Universitetshospital bruger:

Nørresundby Fodklinik

v/ fodterapeut Kurth Randorf

tlf.: 98174920 / 26204926

 

I forbindelse med udskrivelse kan sygeplejersken ringe til fodterapeuten mhp. at træffe aftale om behandling i hjemmet, således at kontakten på forhånd er etableret.

 

 

Tilskudsmuligheder

 

  • • Patienter med diabetes ydes i henhold til sygesikringsloven § 3: 60 % tilskud til fodpleje. Restbeløbet kan søges dækket via kommunen, hvis man er i økonomisk trang.

  • • Pensionister og førtidspensionister med helbredskort kan få op til 85 % tilskud til fodpleje.

  • • Sygesikring Danmark yder i gruppe 1 og 2: 50 % tilskud til fodpleje.

  • • For patienter med arteriosklerose gælder, at der i hvert tilfælde kan ansøges om tilskud. Det anbefales at kontakte kommunal socialrådgiver, som kan undersøge tilskudsmuligheder og udfærdige ansøgning. Tilskuddets størrelse vil være afhængig af indkomst og formue.

 

 

Referencer

2.16.2 DDKM: Forebyggelse og sundhedsfremme

2.17.5 DDKM: Udskrivelsesplanlægning i samarbejde med patienten og videregivelse af information.

Fodterapeut Kurth Randorf