Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Retningslinjer for dobbeltgranskning

 

 

Når der foreligger en beskrivelse af en undersøgelse, vil denne undersøgelse blive genvurderet og sat i relation til den foretagne beskrivelse.

Genvurderingen foretages af en anden overlæge end den, der har foretaget den præliminære beskrivelse.

Dobbeltgranskning foretages sædvanligvis ikke på de indlagte patienter, der konfereres ved den daglige konference med den kliniske afdeling. Alle øvrige undersøgelser dobbeltgranskning efter ovenstående princip.

Såfremt en overlæge ved revurdering af en undersøgelse ikke er enig med den primære beskrivelse anføres dette i beskrivefeltet, hvorefter undersøgelsen arkiveres ved ” gem og luk”. Den primært beskrivende overlæge vil herefter kunne se notatet og enten tilrette beskrivelser efter anvisningen eller foretage drøftelse med den revurderende overlæge.

Godkendelsen foretages således som hovedregel af en anden overlæge end den, der har udført den primære beskrivelse. Dette kan dog fraviges, såfremt de anførte problemstillinger er afklarede.

Det tilstræbes, at dobbeltgranskningsproceduren ikke forsinker beskrivelsens færdiggørelse unødvendigt.

 

 

 

Ved fund af malignsuspekte forandringer

 

For at sikre, at patienter med malignsuspekte forandringer får den korrekte behandling, skal man være opmærksom på, at sekretæren får besked om disse malignsuspekte forandringer.

Såfremt en forandring primært er vurderet benignt, men ved dobbeltgranskningen vurderes malignt, skal sekretæren have denne ændring af vide, idet en umiddelbar godkendelse af den foretagne ændring ikke ses af sekretæren og derfor ikke bliver sendt af de korrekte kanaler.