Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Knoglevæv, bestilling

Formål

At sikre at knoglevæv anvendes inden for tidsrammen på senest 4 timer, efter at den er taget ud af fryseren.

Definition af begreber

Vævscenter: vævsbank, sygehusafdeling eller anden offentlig eller privat enhed, hvor der udføres testning, forarbejdning, konservering, opbevaring eller distribution eller foretages import eller eksport af humant væv og celler.

 

Beskrivelse

  1. 1. Knoglevæv bestilles til operationsdato ved henvendelse til Vævscenter, Aalborg Sygehus Nord 99 32 11 59 af ortopædkirurgisk lægesekretær.

  2. 2. Opererende læge giver på operationsdagen besked om tidspunkt for forventet anvendelsestidspunkt – til operationsafsnittet.

  3. 3. Operationsafsnittet kontakter Vævscentret 65565, med besked om kl. xx afhentes bestilt knoglevæv.

  4. 4. Operationsafsnittet kontakter omstillingen på 40010 med besked om at kl. xx skal bestilt knoglevæv afhentes i Vævscentret, Aalborg Sygehus Nord

  5. 5. Transporten køres direkte til Sygehus Vendsyssel, Frederikshavn – omstillingen i forhallen.

  6. 6. Omstillingen Sygehus Vendsyssel, Frederikshavn kontakter straks operationsafsnittet, når transporten ankommer.

Bestilling af knoglevæv fra andre vævscentre:

Knoglevæv fra andre vævscentre skal sendes til Klinisk Immunologisk Afdeling, Sygehus Nord til registrering før brugen.

  1. 1. Ortopædkirurgisk sekretær bestiller knoglevæv ved X - Vævscenter

  2. 2. Ortopædkirurgisk sekretær bestiller transporten til Vævscenter, Aalborg Sygehus Nord

  3. 3. Ortopædkirurgisk sekretær giver Aalborg besked om, at der er bestilt knoglevæv fra andet center. Materialet skal afleveres til: Klinisk Immunologisk Afdeling, Urbansgade 36, Aalborg mellem 08–24 dagen FØR operationen

Herefter samme procedure som ovenfor beskrevet.

 

Referencer

Vævslov nr. 273 af 01.04.2006 ”Lov om krav til kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler

BEK 984 af 02.08.2007”om kvalitet og sikkerhed med testning, forarbejdning, konservering, opbevaring, distribution, import og eksport af humane væv og celler”