Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Dect-telefon nedbrud/ manglende kontakt til GOO via dect-telefon

 

Formål

At fastlægge retningslinjer der giver høj patientsikkerhed under nedbrud af telefonsystemet. Dette gøres ved etablering af et back up system, der muliggør kommunikation og tilkaldelse i forbindelse med aktiviteter, som kræver tilstedeværelse af læger, jordemødre og plejepersonale fra GOO.

Definition af begreber

-

Beskrivelse

 

 

Følg anviste procedure i nødprocedure mappen fra teknisk afdeling, ved nedbrud på dect-telefon – se nedbrud på kommunikationslinier, SVE

 

 

Det er de personer, der på tidspunktet for telefonnedbrud varetager de i arbejdsskemaet nævnte funktioner, der er ansvarlige for at overgå til back up systemet samt at informere relevante samarbejdspartnere om nedenstående ændringer, enten via deres Nødprocedure ( se PRI ) eller personlig fremmøde

Relevante samarbejdspartnere i dagtid: Anæstesien, modtagelsen, afdeling105,fødegangen, pædiatrisk afd. og omstillingen

Relevante samarbejdspartnere i vagten: Anæstesi, modtagelsen, vagtlæge, fødegangen, pædiatrisk afdeling samt afd.105.

 

Kontakten til de relevante samarbejdspartnere, skal i dag-og vagttid gå gennem bufferspl – ellers skal denne uddelegere opgaven.

 

Alle de back up telefoner, som nævnes i tabellen nedenfor, befinder sig på afdelingssygeplejerskens kontor – i højre side af højskabet bag skrivebordet– er ikke aflåst.; dog ikke bagvagtstelefonen.

 

1 hverdag i måneden skal afdelingssygeplejersken på afsnit GOO sørge for at lade nedenstående telefoner op.Efter brug skal det personale, som har anvendt telefonerne, selv sørge for at lade dem op. Opladere findes sammen med telefonerne.

Bagpå mobiltlf. er der et mærkat med det tlf.nr, som de erstatter

 

 

Funktion

Tlf.nr. Dect

 

Mobil nr. ved nedbrud.

Bagvagt

40 669

23 61 11 87

Forvagt

40 670

23 61 26 32

Buffersygeplejerske

40 694

23 63 84 67

 

Sygeplejerske

40 679

23 62 14 06

SSA

40 672

23 64 34 22

Jordemoder

40 686

 

23 64 48 36

 

Fastnettelefon GOO: 40 742

 

 

Referencer