Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Minimal Care Principper

Formål med udredning

 • • At afhjælpe vandladningsproblemer med enkle teknikker

 • • at be- eller afkræfte inkontinens

 • • at klassificere typen af inkontinens

 • • at udelukke alvorlig sygdom

 • • at identificere simple årsager til vandladningsproblemer

 • • at vurdere hvor generet patienten er af problemet

 • • at identificere de patienter, der kræver yderligere udredning

 • • at vurdere behandlings- og plejebehovet

Definition af begreber

Minimal Care er det mest enkle udredningsniveau, der kan iværksættes for, at afhjælpe vandladningsproblemer.

Beskrivelse

Minimal Care principperne kan startes i første møde med patienten, lige fra i borgerens hjem, almen praktiserende læge, akut modtagelse, sengeafdeling mv. Der kan allerede her vurderes grad af vandladningsgene og identificere uhensigtsmæssig adfærd og/ eller henvise videre til urologisk eller gynækologisk regi til videre udredning/undersøgelse.

Patienten kan her visiteres til enten LUTS udredning ved sygeplejerske eller læge der også udfører diverse undersøgelser. Det er forskelligt fra gynækologisk til urologisk regi, hvilke undersøgelser der også varetages af sygeplejersker. Udredningen opdeles i anamnese og objektive undersøgelser fx flow, blærescanning, VVS mv

Ud fra patientens grad af gene og den objektive vurdering aftales der, om der skal videre udredning til eller, om Minimal Care principper er tilstrækkeligt evt. opfulgt af kontrol.

Minimal Care Principperne

Disse gennemgås for hvad der er normalt ift. væskeindtag, vandladnings frekvens, vandladningsmængde, tid for væskeindtag, væsketype, uhensigtsmæssige vaner

 • • Urinstix med henblik på infektion, hæmaturi og glukosuri

 • • Blærescanning. Se blæreskanning eller SIK hvis blærescanning ikke er muligt

 • • Evt. dobbelt vandladning med efterfølgende blærescanning, hvis patienten har været meget vandladningstrængende eller har forhøjet resturin.

 • • Evt. blevejningstest (patienten udfører dette hjemme over 3 døgn. Tørvægt trækkes fra. Evt. udløsende faktor eller manglende udløsende faktor registreres

 • • Uroflowmetri udføres hvor patienten er normalt vandladningstrængende. Vandladningen skal være repræsentativ. Uroflowmetri kan udføres på urologisk/ gynækologisk ambulatorium. Der kan evt. henvises til flowklinik hvis der ikke henvises. Her vil der blive udført uroflow og blærescanning der gives med patienten til henvisende afd./ praktiserende læge.

 • • Der rådes om brug af dobbelt vandladning ved forstørret resturin hvor patienten fx er generet af pollakisuri, nycturi, recidiverende urinvejsinfektion, inkontinens mv.

 • • Der rådes til bækkenbundstræning ved stress og urgeinkontinens samt efterdryp

 • • Der gives gode råd for at afhjælpe evt. efterdryp

 • • Der kan rådes til blæretræning ved urge/ urgeinkontines hvor evt. malign årsag er udelukket.

 • • Ved nycturi identificeres evt. crurale ødemer der afhjælpes ved elevation af UE i løbet af dagen/ venepumpeøvelser, evt. diuretika.

Hvis udredningen viser, at der kræves yderligere udredning, foretages denne i en specialafdeling (gynækologisk eller urologisk afd)

 

Referencer

Annette Jaquet. Urininkontinens. Et sygeplejefagligt perspektiv. Akademisk Forlag. 2005