Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

DIAGNOSEREGISTRERING I EPIKRISER

For registrering af diagnoser i epikriser gælder følgende generelle regler:

  • Der kan registreres én A-diagnose (aktionsdiagnose)

  • Der kan registreres flere B-diagnoser (bi-diagnose)

A-diagnosen beskriver den væsentligste årsag til indlæggelsen/de gennemførte undersøgelser/handlingerne under indlæggelsen.

A-diagnosen kan være

  • diagnosen, som fremkommer idet patienten er blevet færdigudredt under indlæggelsen

  • det essentielle symptom, som der primært handles på under indlæggelsen

 

B-diagnoser beskriver andre relevante kliniske diagnoser og/eller betydende komplikationer/symptomer, som der er handlet på eller som har klinisk relevans for indlæggelsen.

 

A- eller B-diagnose?

Har patienten en kronisk sygdom eller sygdom, som har lange behandlingsudsigter, vil A-diagnosen under indlæggelsen være symptomerne eller komplikationer af den givne sygdom, som er årsag til patientens indlæggelse – og ikke selve sygdommen.
Selve sygdommen registreres som en B-diagnose.

 

Der må ikke være diagnoser (hverken A- eller B-diagnoser) som patienten ikke har under den pågældende indlæggelse, eller som ikke har haft klinisk relevans under indlæggelsen.