Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Venesectio, Sygeplejeprocedure til

Formål1

Beskrivelse1

Remedier1

Procedure1

Ved komplikationer2

 

Formål

At nedsætte jernindholdet i kroppen hos hæmokromatosepatienter.

 

Beskrivelse

Sikre sig kontrol af navn og CPR-nr. efter gældende instruks – se PRI-dokumentet ”Patientidentifikation”.

 

Sikre sig at der foreligger journal notat/henvisning på behandling. Se lægefaglig instruks ”Hæmokromatose

 

Remedier

Der gøres klar med venesectioskema (vedlagt som bilag), venesectiosæt, staseslange, spritswaps, vægt, BT-apparat, underlag, bold, gazeswaps, plastikpose og afskærmning.

 

Procedure

 • • Vægten hænges i krog på sengebord

 • • Venesectiosættet åbnes og posen hænges op på vægten, som sikres nulstilling.

 • • Patienten lejres i hvilestol og der måles et BT, som noteres i skema.

 • • Patientens arm lejres på en pude, således armen hviler og er lettere overstrakt.

 • • Staseslangen påsættes armen. Der findes en egnet vene i albuebøjningen, der sprittes af x 2.

 • • Beskyttelseshætten fjernes fra kanylen. Kanylen føres ind i venen, og der tappes blod efter ordination. Dette aflæses på vægten.

 • • Ved langsomt udløb kan patienten tilbydes en bold i hånden. Ved tryk på bold laves der venepumpeøvelser, som kan fremme udløb.

 • • Staseslangen fjernes og kanylen trækkes ud, samtidig med at der holdes en gazeswaps over indstiksstedet. Patienten bøjer armen.

 • • Beskyttelseskappen trækkes hen over kanylen, og klemmen på slangen lukkes.

 • • Der sættes mefix over gazeswapsen.

 • • Venesectiosættet lægges i plasticpose, som bortskaffes i gul spand hos hæmatologerne.

 

Der måles BT, og dette noteres i skema inkl. antal ml, der er tappet.

Patienten tilbydes rigelige drikkevarer og opfordres til at hvile efter behov.

Der laves et notat til journalen med angivelse af antal ml, der er tappet, samt eventuelle komplikationer.

kontrol af hæmatologi, jernmætning og s-ferritin hver 4. uge (tages før tapning!).

 

 

Ved komplikationer

Hvis blodet koagulerer i kanylen til pga. blodets viskositet, må der opsættes 500 ml isoton NaCl før proceduren.

Hvis patienten får almen påvirkning under behandlingen (f.eks. BT-fald) afbrydes proceduren og patienten lægges i Trendelenburgs leje (elevation af benene (se endvidere lægefaglig instruks ”Hæmokromatose”)