Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Venesectio, Sygeplejeprocedure til

 

 

Forberedelse

 • • Sikre sig kontrol af navn og CPR-nr. efter gældende instruks – Patientidentifikation 

 • • Sikre sig, at der foreligger journal notat/henvisning på behandling. Se Hæmokromatose

 

Remedier 

Der gøres klar med venesectio-skema (bilag), transfusionssæt, staseslange, spritswaps, vægt, BT-apparat, underlag, bold, gazeswaps, plastikpose og evt. afskærmning. 

 

Procedure

Denne procedure anvendes:

 

 • • Der måles blodtryk inden proceduren går igen 

 • • Der anlægges en grøn kanyle i albuebøjningen og der tilsluttes NaCl 500 ml i et transfusionssæt

 • • Dette sættes til indløb på 30 minutter 

 • • Når væsken er løbet ind, sænkes posen til gulvet, der tappes efter ordination 

 • • Når posen vejer 500 ml afsluttes proceduren 

 • • Der kan gives en bold eller sættes lidt stase på, hvis det løber trægt 

 • • Kanylen fjernes 

 • • Der sættes en gazeswaps på indstiksstedet, og patienten komprimerer i ca. 3 minutter med armen hævet

 • • Blodposen kasseres i gul spand

 • • Der måles BT, og dette noteres i skema inkl. antal ml., der er tappet

 • • Der laves notat i elektronisk patientjournal med angivelse af antal ml., der er tappet, samt eventuelle komplikationer

 

Patienten tilbydes rigelige drikkevarer og opfordres til at hvile efter behov. 

Kontrol af hæmatologi, jernmætning og s-ferritin hver 4. uge eller efter aftale med læge (tages før tapning!)

 

Ved komplikationer ved procedure  

Hvis patienten får almen påvirkning under behandlingen (f.eks. BT-fald), afbrydes proceduren, og patienten lægges i Trendelenburgs leje (se endvidere Hæmokromatose) 

 

Formål 

At nedsætte jernindholdet i kroppen hos hæmokromatose patienter