Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Uniformshygiejne (2.3.1)

Formål

At forebygge smittespredning til personale og patienter ved korrekt anvendelse af arbejdsdragt.

Målgruppe

Retningslinjen gælder for personale i alle kliniske afdelinger, laboratorier, service- og tekniske afdelinger, depoter samt apoteker, der har direkte/indirekte patientkontakt i undersøgelses-, behandlings- og plejesituationer og/eller udfører rene/urene procedurer.

Ansvarsforhold

Afdelingsledelsen har ansvar for implementering af retningslinjen.

Den enkelte medarbejder har ansvar for at kende og anvende retningslinjen.

Generelt

Korrekt uniformshygiejne er med til at forhindre krydsinfektioner, hvor personalet fører mikroorganismer fra den ene patient til den anden samt fra hospital til privat bopæl og omvendt. Undersøgelser har vist, at der spredes sygdomsfremkaldende mikroorganismer fra patient til patient som følge af forurening af personalets uniformer. Forureningen opstår hovedsageligt under tætte kontakter som forbindingsskiftninger, sengebade og lignende.

Forudsætninger for uniformshygiejne

 • • Arbejdsgiveren stiller arbejdsdragt til rådighed. Denne består af uniform/kittel og evt. hovedbeklædning. Arbejdsdragten skal kunne vaskes ved 80o C

 • • Personalet skal være velsoigneret

 • • Langt hår skal være samlet og maksimalt nå til skulderniveau. Hår må ikke komme i kontakt med patient, patientens nærmeste omgivelser eller særligt rent eller urent materiale/område

 • • Langt skæg skal samles. Skæg må ikke komme i kontakt med patient, patientens nærmeste omgivelser, rent eller urent materiale/område

  • • Evt. anvendes skægbind

 • • Der må ikke bæres ringe, armbånd, ure eller lange ørenringe og halskæder.

Krav til uniformen

 • • Uniformen skiftes dagligt. Dette gælder også for termojakker, cardigans og lignende

 • • Uniformen skiftes, hvis den bliver forurenet

 • • Uniformen skal være kortærmet

 • • Uniformen skal være lukket

 • • Hovedtørklæder, der tildækker håret og når til skulderniveau, kan anvendes, så længe der ikke er stof, der hænger løst og dermed risikerer at komme i kontakt med patient, patientens nærmeste omgivelser, rent eller urent materiale/område

 • • Beskyt uniformen med éngangsplastforklæde ved urent arbejde

 • • Uniformen må kun i arbejds medfør bæres uden for hospitalets område.

Supplerende arbejdsbeklædning

Termojakker, cardigans og lignende må maksimalt have ærmer, der er ¾ lange og afsluttes lige under albuen. Flergangsbeklædning skal være i et materiale, som tåler vask ved min. 80o C.

Opbevaring af uniformer

Opbevares rent i uniformsautomat, linnedrum med lukket dør eller lukkede skabe.

Uniformer, der opbevares i omklædningsskab, skal håndteres og opbevares rent, f.eks. på øverste hylde evt. i en plastpose adskilt fra eget tøj.

Særlige uniformsretningslinjer for operationspersonale

Se retningslinje Præ-, per- og postoperativ infektionsforebyggelse (6.1).

Referencer

Central Enhed for Infektionshygiejne – Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om generelle forholdsregler i sundhedssektoren, 1. udgave 2017

Hentet 24-06-2020.

 

Sundhedsstyrelsen – Vejledning om arbejdsdragt inden for sundheds- og plejesektoren, juni 2011

Hentet 24-06-2020.