Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

HIM - Dexa Scanning - Daglig Kalibrering

 

 • • Vælg:

”CALIBRATION”

”BEGIN QA”

”START”

 • • Systemet vil forlange at kalibreringsstandarderne(AB) placeres på lejet i det opmærkede felt.

 • • Marker punkt A (Tænd for laseren og indstil den i punkt A, herefter tryk på ”Mark” på betjeningspanelet)

 • • Marker punkt B (Tænd for laseren og indstil den i punkt B, herefter tryk på ”Mark” på betjeningspanelet)

 

 • • Pladser herefter QC- Phantomet(CD) på lejet i det opmærkede felt.

 • • Når laseren er indstillet i punkt C, køres betjeningspanelet ned til punkt D, for at sikre at QC- Phantomet ligger lige på lejet.

 • • Herefter køres tilbage til punkt C og der trykkes på ”Mark”.

 • • Når dette er gjort foregår kalibreringen automatisk, den tager ca. 40 min.

Resultatet af Kalibreringen

 • • Kontroller at PRECICION og ACCURACY er i orden på følgende; BMD, FAT og LEAN.

 • • Herefter Printes rapporten og sættes i ringbindet på hylde. Vælg ”Print QA REPORT”

 

VED FEJL:

 • • Fejler kalibreringen, gentages processen.

 • • Ved gentagende fejlkalibrering, lukkes hele systemet ned, startes op og der kalibreres igen.

Er kalibreringen ikke tilfredsstillende denne gang, kontaktes den ansvarlige teknikker.