Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præeklampsi/hypertension hos gravide kvinder - Sygeplejestandard (G)

Beskrivelse

Præeklampsi er en graviditetsbetinget sygdom – se relation ” Præeklampsi/hypertension hos gravide kvinder”

Kvinder indlægges på sengeafsnit, når der er præeklampsi i sværere grad, eller for at blive udredt for sværhedsgrad.

 

Kvinden er ofte overvældet af den aktuelle situation, og har nogle gange ikke bemærket noget forinden. Kvinden kan være i chock og være bekymret for sin situation, sit kommende barn samt, hvordan det vil gå hendes familie, mens hun er indlagt.

 

Definition af begreber

Hypertension:

Systolisk blodtryk ≥ 140 og / eller diastolisk blodtryk ≥ 90 målt ved mindst 2 målinger og efter ½ times hvil (vigtigt med rigtig manchet).

Proteinuri:

≥0,3 g protein / døgn, svarende til 1+ eller mere ved stix. Albumin/creatinin ratio > 300 mg/g.

Præeklampsi:

Graviditetsbetinget hypertension med proteinuri

Eller

I mangel på proteinuri nytilkommen hypertension med en af følgende nytilkomne tilstande:

1. Trombocytopeni: < 100 x 109 /l

2. Renal insufficiens: Serumkreatinin > 100 mmol/l.

3. Lungeødem.

4. Cerebrale eller visuelle symptomer: Obs. Almindelig hovedpine er ikke nok. Det drejer om svær hovedpine, ofte frontal, ”osteklokkefornemmelse”, eller ”at man er ved siden af sig selv”, hyperrefleksi, flimmerskotomer, nedsat syn. Eklampsi.

5. Eklampsi.

6. IUGR.

Præeklampsi ”overbygget” på kronisk essentiel hypertension:

Proteinuri og blodtryksstigning hos en gravid med bestående hypertension.

HELLP syndrom:

H = hæmolysis
EL = elevated liverenzymes
LP = low platelets

 

Formål

Sikre patienten god observation og behandling. Støtte og forberede patient og dennes familie på et anderledes forløb, så det bliver så forudsigelig og god en oplevelse som mulig.

 

Modtagelse af patient på sengeafsnit

På Fødegangen/Obstetrisk Dagafsnit kan følgende undersøgelser være foretaget:

 • • Præeklampsi blodprøver (basis eller udvidet)

 • • TOKS

 • • Urin stixes for albumin. Ved +albumin: daglig albumin creatinin ratio (gult prøveglas). Urin sendes til dyrkning + resistens.

 • • Fra uge 25: Kardiografi. (CTG)

 • • Hvis kvinden er rhesus negativ: screentest og fostertype i 25. uge – se relation ”Rhesusprofylakse”.

- hvis ikke, skal undersøgelserne tages på sengeafsnittet

På sengeafsnit:

 • • Ultralydsscanning bestilles

 • • Betamethason (lungemodning) efter ordination – se relation ”Betamethason-behandling”

 • • Tjek at der er iv-adgang, hvis ikke, anlægges én.

 • • Tryksårsscreening

Indlæggelsessamtale inden for det første døgn

Sygeplejeanamnese

Sygeplejestatus - spørge ind til samt dokumentere alle statusområder

Hvis patienten ikke tidligere har fået udleveret pjece ” Information om svangerskabsforgiftning” , da udlevere – se referencer

Udlevere pjecepakke: ”Velkommen til Gynækologisk Sengeafsnit” og spørgeskema. Pt udfylder selvdeklaration i Onbase.

Informere om:

 • • Antal og tidspunkter for BT-måling

 • • Væskeindgift på 2-2½ liter daglig

 • • Evt. Daglig urinprøve (gerne morgen) til albumin/creatinin ratio

 • • Ultralydsscanning

 • • CTG dagligt

 • • Let oppegående – roligt regime

De følgende dage

 • • Blodtryksmåling efter lægeordination.

 • • Urinstix eller albumin/creatinin ratio dagligt. Observation af urinmængde –væskeskema ved behov

 • • Observation af kvindens befindende/symptomer.

 • • Administration af medicin.

 • • CTG daglig ved > uge 25+0 ellers efter ordination.

 • • Ultralydsskanning, (flowmåling, fostermål, måling af fostervandsmængde).
  Ved påvirket flow: Flowmåling x 1 - 2 ugentlig.

 • • Blodprøver efter ordination:

Præeklampsiprøver, basis: Trombocytter, levertal, nyretal og væsketal.

Præeklampsiprøver, udvidet: Hæmaglobin, haptoglobin, reticulocytter, trombocytter, koagulationstal, væsketal, nyretal og levertal.

 • • Kvinden må være let oppegående – roligt regime

 

Efter ordination
Arrangere samtale med pædiater og neonatalsygeplejerske på sengeafsnit eller Neonatalafsnit.

 

Ved forventet præmatur fødsel og ved IUGR
Information til kvinden om partus provocatus medicamentalis, sectio, postoperativ ophold på Opvågningsafsnit 103 og barn på Neonatal Afsnit 13.
 

Hver onsdag

Kontrol af vægt

Urinstix for sukker

Symptomer, som giver anledning til særlig opmærksomhed/handling

 • • Stigende og meget svingende BT

 • • Synsforstyrrelser/flimren for øjnene.

 • • Hovedpine

 • • Utilpashed

 • • Aftagende diurese

 • • Trykken for brystet , dyspnoe

 • • Smerter i epigastriet eller u Actioncard eklampsi og præeklampsi Actioncard eklampsi og præeklampsinder højre kurvatur

 • • Ændret personlighed

 

Ved eklampsi / kramper - se actioncard (Bilag)

 

Til top

Referencer

 

 

 

Pjece:

 • • Information om svangerskabsforgiftning”: ID.nr.: KBUA01-709

Øverst på formularen


 

Nederst på formularen