Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Funktionsbeskrivelse for basis radiograf/sygeplejerske

 

Afdeling

Billeddiagnostisk Afdeling
 

Stilling

Basis radiograf/sygeplejerske
 

Ansættes af

Afdelingsledelsen
 

Refererer til

Afdelingsledelsen eller dennes stedfortræder
 

 

Ansvar og kompetence

Basis radiografen/sygeplejersken er medansvarlig for den daglige drift i afdelingen, og vedkommende er ligeledes ansvarlig for, at de tildelte ressourcer udnyttes optimalt.

Basis radiografen/sygeplejersken er ansvarlig for, at patienten føler sig velkommen og ventet i afdelingen.

Basis radiografen/sygeplejersken er ansvarlig for, at patienten modtager god information om undersøgelsen, således at vedkommende føler tillid og tryghed ved undersøgelsesforløbet.

Basis radiografen/sygeplejersken er ansvarlig for, at patienten får udført optimale billeddiagnostiske undersøgelser under hensyntagen til korrekt strålehygiejne, samt patienternes tilstand.

Basis radiografen/sygeplejersken er ansvarlig for, at undersøgelsen bliver udført i overensstemmelse med afdelingens protokoller og retningslinjer.

Basis radiografen/sygeplejersken skal tage del i uddannelsen af studerende.

Basis radiografen/sygeplejersken skal holde sig orienteret om kurser og videreuddannelse inden for specialet og derigennem løbende efter-uddanne sig og holde sig ajour om udviklingen.

 

Kvalifikationer

Basis radiografen/sygeplejersken er uddannet radiograf/røntgen- sygeplejerske.

Basis radiografen/sygeplejersken har interesse i og evner for formidling.