Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pleje af børn med icterus i Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, afsnit 105

 

Beskrivelse

Indikation for lysbehandling

Lysbehandling er en lægeordination.

Vejledning for lysbehandling af 1.-7. levedøgn - inkl. lysgrænse-værdier

Se instruks: Icterus hos nyfødte Pædiatrisk Afsnit SVE

 

 

Opstart af lysbehandlingen

 • • Hvis der ordineres enkeltlys, startes op med neoBLUE cozy apparatet. Hvis dette er i brug, forefindes den gamle lyskasse med ovenlysene og varmekasse i depotet i kælderen (se opslag på opslagstavlen i kontoret. Nøgle til rummet er på Gyn op) Manual til denne lyskasse ligger ved øvrige tilbehør til lysbehandling.

Udlån fra pædiatrisk afdeling af neoBLUE cozy apparat, er også en mulighed.

 • • Følgende findes frem: NeoBLUE cozy lysapparat, overtræk til madras og lysbriller.

NeoBLUE cozy apparatet står i det rene depot, gr.1. Tilbehør; briller og overtræk er i sidste overskab. Manual ligger ved apparatet (se i øvrigt bilag).

 • • NeoBLUE cozy apparatet tilsluttes kontakten og placeres i en vugge. Madrassen betrækkes obs. betrækket er engangs, men kan bruges under hele behandlingen af det enkelte barn). Barnet lejres på madrassen med tæppe eller dyne over sig (må ikke dække afkølingsristen i fodenden).

Der kan eventuelt rulles en ”pølle” af et flonelstæppe til afskærmning af lys og som barriere for varmetab. Denne placeres på kanten af neoBLUE Cozy apparatet.

 • • Barnet kan sædvanligvis beholde lille ble på, men hvis S-bilirubin er meget høj, tilrådes at

barnet er helt nøgent, idet bleen dækker område for lysbehandling.

 • • Barnets øjne beskyttes altid af lysbrille i tilpas størrelse.

 

 

Pleje og observation af barnet i lysbehandling

 • • Der gøres normal hudpleje.

 • • Barnets temperatur måles i starten ved hvert bleskift, for at sikre, at barnet ikke

afkøles. Derefter én gang i hver vagt.

 • • På grund af leverpåvirkningen kan barnets afføring ændre udseende så den bliver mørk, tynd og hyppig under lysbehandlingen. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, om barnet har behov for at få skiftet ble, også mellem måltiderne for at undgå irriteret hud.

 • • Kontrol af S-bilirubin tidligst efter 24 timers lysbehandling efter lægeordination.

 • • Under lysbehandlingen er det vigtigt, at barnet fortsat kommer over til mor og far. Barnet må

gerne være ½ time ude af lyset. Bleskift kan evt. foregå under lyset. Lyset slukkes mens barnet er ude af vuggen.

 

 

Væskebehov under lysbehandling

 • • Et normalt diende barn; behøver ikke væsketilskud, men må ammes ad libitum, hvis barnet

ikke er sløvt og sygeplejersken vurderer, at mor har tilstrækkeligt mælk.

 • • Hos et barn, hvor amningen ikke er fuldt etableret; kan der være behov for ekstra

væsketilskud i form af udmalket modermælk eller mælkeerstatning på kop, for at sikre tilstrækkeligt væske. Kroppen har behov for dette for at udskille affaldsstofferne fra leveren via urin og afføring.

Skema til udregning af kostmængde, ligger som ikon på pc-skrivebord.

 • • Ikke diende børns døgnmængde øges med 20 ml/kg/døgn. (Kan dog øges yderligere efter

lægeordination).

 • • Når lysbehandlingen seponeres reduceres maden til normal døgnmængde.

 

Væske-/og udskillelsesskema ved lysbehandling ligger som bilag.

 

 

Seponering af lysbehandling

 • • Når S-bilirubin er faldet til 80% af lysbehandlingsgrænsen.

Dette er altid en lægeordination.

 

 

Efter endt lysbehandling

 • • Observation af symptomer på evt. tilbagefald. Herunder om barnet igen bliver icterisk,

sløvt og/eller mister interessen for at spise.

 • • I enkelte tilfælde kan der være behov for kontrol af S-bilirubin. Forældrene informeres om eventuel ambulant blodprøvetagning.

 

 

Rengøring af neoBLUE cozy apparatet

 • • NeoBLUE cozy lysapparat (eller lyskasse) rengøres med fugtig sæbeklud eller Universal Wipe. Efterfulgt af aftørring med spritholdigt middel (70-85%)

 

Dobbelt- eller trippellys

 • • Hvis der ordineres dobbelt- eller trippellys, overflyttes barnet til Neonatalafsnittet.

 

 1. 1. 

 

 1. 2. 

Definition af begreber

 • • Hyperbilirubinæmi: skyldes ophobning af galdefarvestoffet bilirubin i barnets hud.

Hos raske børn sørger leveren for at overskydende røde blodlegemer nedbrydes og omdannes til bilirubin, så denne kan udskilles via afføringen/urinen.

Hos de fortidligt fødte - og nogle mature børn er leveren umoden, dvs. den kan ikke "følge med" i omdannelsen af bilirubinet. Derfor ophobes det i stedet i kroppen, og barnet bliver

gult.

Hyperbilirubinæmi kan også opstå p.g.a Rhesus-immunisering, hvilket betyder, at moderen

reagerer mod barnets blod, mens barnet endnu ligger i uterus. Dette skyldes, at de to har

forskellige blodtyper (moderen har "rhesus negativt" blod, mens barnet har "rhesus positivt"

blod).

Hvis immuniseringen er meget kraftig, bliver barnet forløst ved kejsersnit - i mange tilfælde før

terminen. Barnet lægges straks efter fødslen i lys. I nogle tilfælde er det nødvendigt at skifte

noget af barnets blod med donorblod (en "udskiftningstransfusion").

Dette foregår altid på børneafdelingen.

 • • Andre årsager til gulsot kan være leversygdomme, leverbetændelse eller kraftige infektioner.

 • • Lysbehandling: Et ultraviolet lys som hjælper til med at nedbryde det ophobede bilirubin i

huden.

 

Formål

 • • At observere evt. hyperbilirubinæmi hos barnet

 • • At kunne varetage sygepleje af barnet i lysbehandling.

 

Referencer

Icterus hos nyfødte, klinisk instruks pædiatrisk afdeling, SVE.

neoBLUE cozy – LED Phototherapy, Brugervejledning - J.B. Care A/S

Desinfektion af medicinske flergangsartikler og overflader, klinisk retningslinje, infektionshygiejnen