Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Drænmalkning ved nyopereret hjertepatient

Beskrivelse

Drænmalkning foretages ved

  1. 1. Tilstopning af dræn på grund af koagler.
    Det vil sige, at der ikke er afløb fra drænene, og malkning foretages, indtil der på ny er frit afløb fra drænene.

  2. 2. Blødning. Der malkes for at sikre sufficient afløb.

  3. 3. Tamponade (kan give forhøjede værdier på centralt venetryk (CVP) og pulmonal artery pressure (PAP)).

Drænmalkning ved procedurer med fuld sternotomi:

Der malkes kun på drænslange (Argyle) fra patienten og indtil første connection.

Hvis der er koagler i drænslange fra connection og indtil opsamlingssspand malkes/fingermanipuleres der det pågældende koagelsted, indtil der igen er frit afløb.

Hvis der er frit afløb af blod og væske fra drænslangen og acceptabel blødning <150 ml i timen, er det ikke nødvendigt at malke. Drænene observeres for blod og væske hvert kvarter den første time efter ankomst til TIA, og derefter hver halve time og herefter hver time.

Kan der ikke opnås vakuum ved malkning på drænene, skal thoraxkirurgisk vagt kontaktes, idet det kan være forårsaget af følgende:

  • • Drænspand er samlet forkert.

  • • Utæthed i systemet.

  • • Dræn er gledet ud.

Drænmalkning ved ministernotomi:

Der malkes minimum 1 x pr. time indtil dræntabet er < 25 ml/t.

Ved ministernotomi er der kun et meget lille hul i perikardiet, hvilket øger risikoen for tamponade ved manglende drænfunktion. Derfor malkes der rutinemæssigt.

MICS-procedure:

Ved MICS-procedure står perikardiet åbent og evt. sekretion vil fordele sig ud i pleura. Der malkes derfor ikke på dræn, da der ikke er risiko for tamponade.

Formål

At personalet har kendskab til sikker og korrekt håndtering af drænmalkning.