Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Drænmalkning ved nyopereret hjertepatient

Beskrivelse

Drænmalkning foretages ved

  1. 1. Tilstopning af dræn på grund af koagler.
    Det vil sige, at der ikke er afløb fra drænene, og malkning foretages, indtil der på ny er frit afløb fra drænene.

  2. 2. Blødning.

  3. 3. Tamponade (kan give forhøjede værdier på centralt venetryk (CVP) og pulmonal artery pressure (PAP))

Der malkes kun på drænslange (Argyle) fra patienten og indtil første connection.

Hvis der er koagler i drænslange fra connection og indtil autotransfusionsspand, malkes/fingermanipuleres der det pågældende koagelsted, indtil der igen er frit afløb.

Hvis der er frit afløb af blod og væske fra drænslangen og acceptabel blødning <150 ml i timen, er det ikke nødvendigt at malke. Drænene observeres for blod og væske hvert kvarter den første time efter ankomst til TIA, og derefter hver halve time, og herefter hver time.

Kan der ikke opnås vakuum ved malkning på drænene, skal thoraxkirurgisk vagt kontaktes, idet det kan være forårsaget af følgende:

  • • Drænspand er samlet forkert

  • • Utæthed i systemet

  • • Dræn gledet ud

Formål

At personalet har kendskab til sikker og korrekt håndtering af drænmalkning.