Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Akupunktur til behandling af PONV

 

Formål

PONV (PostOperative Nausea and Vomiting) er en kendt postoperativ tilstand. Patienter oplever ofte kvalme som mere ubehageligt end smerter efter en operation.

Disponerede til PONV er: Kvinder, patienter med tidligere PONV, ikke rygere, forventet postoperativt forbrug af opoider, tendens til transportsyge.

I forvejen behandles patienter i opvågningsafsnittet med kvalmestillende medikamenter efter rammeordination Ponv - profylakse og –behandling samt efter lægelig ordination.

Effekten af medicinsk behandling mod kvalme har hos nogle patienter en begrænset effekt, trods indgift af forskellige slags medikamenter, samtidig med at hvert medikament har sin bivirkningsprofil.

Flere danske sygehuse har med gode erfaringer indført akupunktur som en del af behandlingsmulighederne ved PONV i opvågningsafsnit.

Akupunktur synes at hjælpe en del patienter, og er uden væsentlige bivirkninger.

 

 

Definition af begreber

De-Qi: Udtryk der bruges når akupunkturnålen rammer det rigtige punkt. Patienten vil opleve dette som en tyngde/varme lokaliseret til P6, eller som udstrålende fornemmelse til hånden / armen. Objektivt vil patienten evt. ændre udtryk i ansigtet eller give et ryk i kroppen. Der kan komme rødme omkring nålen.

 

Nålepunkt P6: Pericardium 6.

 

Beskrivelse

Personale i Kirurgisk Dagafsnit, som er oplært i at give akupunktur mod kvalme, må benytte akupunktur på lige fod med rammeordinationens midler mod kvalme, og må derfor uden yderligere ordination eller lægekontakt gå i gang med behandlingen, hvis patienten accepterer dette.

 

Akupunktur må gives både før, samtidig med, eller efter medicinsk behandling mod kvalme.

 

Patientens kvalme scores løbende i opvågningsforløbet.

Ved manglende effekt af behandlingen, eller hvis patienten alligevel ikke ønsker behandlingen, skal der tilbydes konventionel behandling efter rammeordinationen Ponv - profylakse og –behandling.

 

Patientinformation:

Ved indlæggelsessamtalen informeres patienten om mulighed for behandling med akupunktur mod kvalme, hvis det bliver aktuelt.

Forslag til patientinformationen:

 ”Akupunktur kan have god effekt på kvalme, og har sjældent bivirkninger.

 Der sættes en lille tynd nål på undersiden af hvert håndled, som skal sidde i ca. 30 min.

Du kan opleve en varme/rødme og/eller snurren omkring punktet, evt. med udstrålende fornemmelse til hånden, samt lidt svedende håndflader.

Hvis det bliver aktuelt, ønsker du så at modtage akupunktur mod kvalme efter operationen?”

Hvis patienten oplever PONV, skal der igen spørges om ønske om akupunktur behandling og patienten skal give mundtlig accept.

Det skal dokumenteres på opvågningsjournalen at patienten accepterer behandlingen.

 

 

Akupunktur må ikke gives til:

 • Børn under 15 år

 • Inhabile patienter

 • Sovende, rodende eller bevidstløse patienter

 • Patienter der ikke må få lagt venflon i en ekstremitet (f.eks. pga lymfødem eller shunt) må heller ikke få akupunktur i den pågældende ekstremitet

 • Patienter med svære koagulations forstyrrelser

 

Hvis der af anæstesilægen er ordineret en specifik kvalmebehandling til en patient, skal denne ordination følges frem for akupunktur eller rammeordination.

 

Behandling af PONV med akupunktur:

Ved ankomst til mobiliseringsafsnit vurderes og dokumenteres patientens grad af PONV:

0 – Ingen

1 – Let

2 – Moderat

3 – Udtalt

 

Årsager som hypotension, smerter, hypoxi og hypoglykæmi udelukkes inden der opstartes behandling for PONV.

 

Patienten informeres om mulighederne for behandling med medicin og akupunktur.

 

Procedure ved akupunktur:

 • Der udføres hånddesinfektion før og efter behandling

 • Akupunkturpunktet P6 lokaliseres: 2 cun (= bredden af patientens tre midterste fingre, eller længden af patientens yderste tommelfinger led x 2) udmåles proksimalt for håndledsfure imellem senerne til m. palmaris longus og m. flexor carpi radialis.

 • Hudområdet desinficeres x 2 med ethanolswap – Skal tørre mellem hver påføring.

 • Der anvendes steril engangsnål 0,25 x 0,25 mm.

 • Nålen føres i 45 eller 90 graders vinkel proksimalt til 1 cuns dybde (1 cun = patientens tommelfinger bredde). Der skal stikkes op mod hjertet. Om muligt gøres dette bilateralt.

 • Det afgørende for akupunkturens effekt er at patienten oplever ”De-qi” nålefornemmelse. Det kan være nødvendigt at manipulere nålen ved at trække den lidt frem og tilbage eller indføre den en anelse dybere.

 • Nålene tages ud efter ca. 30 min.

 • Behandlingen dokumenteres på opvågningsjournalen, samt på afdelingens eget registreringsark ”Akupunktur mod kvalme”, se bilag 1.

 

 

Ved insufficient behandling tilbydes konventionel antiemetika udfra rammeordination PONV – Postoperative Nausea and Vomiting profylakse og behandling

 

 

 

 

Referencer

Vejledning nr. 9229 af 29. april 2005 om sygeplejefaglige optegnelser: VEJLEDNING OM SYGEPLEJEFAGLIGE OPTEGNELSER

 

Center for kliniske retningslinjer http://www.kliniskeretningslinjer.dk/images/file/PONVslut.pdf

 

Akupunktur ved PONV - Opvågningsafdelingen: Opvågningsafdelingen, Ålborg sygehus

 

Bilag 1 :

Kir. Dagafsnit ? dokumenter til PRI ? mobilisering ? ”Akupunktur mod kvalme”,