Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vejledning for superbruger i hjertestop på AalborgUH

 

Organisation for hjertestopbehandling, ifølge Hjertestopinstruks for Aalborg Universitetshospital:

Retningslinjerne for behandlingen er fastlagt i en instruks for hjertestopbehandling. Instruks er udarbejdet af repræsentanter for Kardiologisk afdeling og Anæstesien Region Nordjylland, således at disse til enhver tid er opdateret i henhold til nationale og internationale guidelines.

Fælles regionale instruks for hjertestopbehandling findes i PRI system, brug søgeord: Hjertestop, instruks.

Kardiologisk afdeling (AalborgUH, Matrikel Syd) og Anæstesien, Region Nordjylland har det overordnede ansvar for undervisning i hjertestopbehandling.

Hver afdeling på Aalborg Universitets Hospital udpeger 2 superbrugere i hjertestopbehandling.

Hver afdeling udpeger ligeledes en kontaktperson i afdelingen, som er den person, hjertestoporganisationen vil kontakte ved behov for formidling af information ang. nye instrukser, undervisning eller lign. Oplysninger om den udpegede kontaktperson sendes til lægesekretær Hanne Kodal Sørensen, der vedligeholder en samlet oversigt.

Afdelingsledelserne på Aalborg Universitets Hospital har ansvaret for, at afdelingens ansatte er bekendt med Instruks for behandling af hjertestop. Afdelingsledelserne har ligeledes ansvaret for at udpege superbrugere og kontaktperson i eget afsnit, samt at føre registrering med, hvem der har modtaget undervisning lokalt. E-learning vil blive registreret via plan2learn.

Superbrugeren skal undervise sine kollegaer i eget afsnit en gang årligt. Det er Superbrugerens opgave at føre registrering med, hvem der har modtaget undervisning.

Superbrugeren skal også selv recertificeres 1 gang årligt.

 

Praktiske oplysninger for både BLS og ALS-superbrugeren:

Hands on undervisning skal være forud gået af E-learning. Det anbefales, at personalet gennemfører E-learning max en måned før ”hands on” undervisning for at maksimere udbyttet af undervisningen.

Der ligger undervisningsmateriale, som et link til denne skrivelse, som superbrugeren kan gøre brug af ved sine efterfølgende egne undervisningsseancer. Undervisnings-slides er tænkt som inspiration eller opfølgning efter gennemført af E-learning program. Der lægges vægt på, at superbrugeren bruger mest tid på ”hands on” træning, fremfor teoretisk undervisning.

Det kan anbefales at afsættes ca. 1 time pr. 10 mand til praktiske øvelser.

Det forventes at BLS-superbrugeren (niveau 1+2) under de praktiske øvelser demonstrerer:

- Se-lyt-føl

- Massage (både med og uden skammel)

- Ventilation - (Det kræves at personale på niveau 2 øver sig i ventilering, det er valgfrit for niveau 1)

- Alarmering

- Evt. gennemgang af actioncards

- Demonstration af AED/ Hjertestarter (Pads fra hjertestarter passer til hjertestop-holdets defibrillator, så brug ikke tid på at tage pads af)

 

Undervisningsmateriale udarbejdet af kardiologisk og anæstesiologisk afdeling, AalborgUH Syd:

Det forventes at ALS-superbrugeren (niveau 3) under de praktiske øvelser demonstrerer:

- Se-lyt-føl

- Massage (både med og uden skammel)

- Ventilation

- Alarmering

- Evt gennemgang af actioncards

- Demonstration af AED/ Hjertestarter

- Sikker defibrillering

- Evt. scenarietræning med genoplivnings-algoritmer

 

  • • Power point præsentation – ALS for nyansatte 2017 (Findes under bilag)

  • • Power point præsentation – ALS genopfriskning 2017 (Findes under bilag)

 

Demonstrationsvideoer udarbejdet af kardiologisk og anæstesiologisk afdeling dec. 2015, AalborgUH Syd:

 

Ved spørgsmål ang. brug af AED: se venligst PRI dokument: https://pri.rn.dk/Sider/14644.aspx

 

Specifikt for matrikel SYD:

Hjertestop-instruks er operationaliseret for hver deltager i hjertestopbehandlingen i form af action cards. Disse action cards definerer hver deltagers opgave i overensstemmelse med uddannelsesniveau.

Hjertestarter og dukke kan bookes på afd. S1, lok. 64500. Bookingen bliver skrevet i en kalender. Der kan for niveau 1+2 bookes op til 3 hjertestartere og 3 dukker.

Der kan bestilles 2 dukker for niveau 3.

Vær opmærksom på kun at booke hjertestarter og dukke i det tidsrum, det er nødvendigt – og vær opmærksom på at aflevere dukke og hjertestarter tilbage hurtigst muligt, da der er mange superbrugere om de få dukker og hjertestartere.

Vær selv opmærksom på at dukkerne og hjertestarteren bliver registreret som afleveret igen - dette gøres ved, at S1-personalet streger jer i kalenderen. Superbrugeren vil ellers stå som værende indehavende af/ ansvarlig for dukke og hjertestarter.

Ved evt. spørgsmål er I velkomne til at kontakte hjertestopkoordinator pr. mail.

 

Specifikt for Matrikel Nord: Endnu ikke udarbejdet.

-

 

Specifikt for Hobro: Endnu ikke udarbejdet.

Hjertestarter AED og dukker kan bookes via anæstesiafdelingen på tlf. 52657 eller 52658. Bookingen bliver skrevet i en kalender og man bedes oplyse: Dato, kontaktperson og kontakt tlf.nummer.

 

  • • BLS: 2 dukker (torsoer) og 1 AED

  • • ALS: 1 simulationsdukke

Undervisningen kan evt. foregå på den gamle intensivafdeling.

 

Specifikt for Farsø: Endnu ikke udarbejdet.

-

Maja Broen, hjertestopkoordinator, afd. S1, maja.broen@rn.dk, september 2019.