Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forholdsregler ved utilsigtet bestråling

 

FORMÅL

At beskrive håndteringen af hændelser, hvor der sker en utilsigtet stråleudsættelse af enten patient, foster eller personale.

 

GYLDIGHEDSOMRÅDE

 

Gælder alle hændelser der involverer utilsigtet bestråling af patienter eller personale i Region Nordjylland, samt røntgenundersøgelse hvor der er risiko for at et foster udsættes for direkte stråling (Graviditet og røntgenstråling - vejl. SIS 2005).

 

ANSVAR

 

Ansvaret for at denne procedure følges påhviler den person, der har påført enten sig selv eller andre en utilsigtet bestråling.

 

BESKRIVELSE

 

Ved alle hændelser gælder:

Den medicinsk-fysiske ekspert skal underrettes straks efter den utilsigtede bestråling erkendes.

Skema til at notere eksponeringsværdier udfyldes og sendes til den medicinsk-fysiske ekspert med oplysning om alle relevante oplysninger vedr. eksponeringsparametre samt den bestrålede person. Anvend hertil

Skema til registrering af stråledosis ved konventionel røntgen eller Skema til registrering af stråledosis ved CT.

Den medicinsk-fysiske ekspert foretager en estimering af dosis og underretter den klinisk ansvarlige sundhedsperson om resultatet.

Den klinisk ansvarlige sundhedsperson samt den medicinsk-fysiske ekspert evaluerer hændelsen mhp. at forebygge at lignende hændelse sker igen.

Hvis stråledosis til evt. foster er over 10 mSv indberetter den medicinsk-fysiske ekspert hændelsen til Statens Institut for Strålebeskyttelse.

Alle hændelser vedrørende utilsigtet bestråling indberettes desuden til DPSD som en UTH.

Der følges op på alle utilsigtede hændelser i henhold til regionens retningslinjer, se referencelisten.
 

Ved utilsigtet bestråling af patient:

Den medicinsk-fysiske ekspert underrettes ud over hændelsen om henvisende instans.

Den medicinsk-fysiske ekspert underretter henvisende instans om resultatet af dosisvurderingen. Den medicinsk-fysiske ekspert beder henvisende instans om at indføre resultatet i patientens journal, samt om at underrette patienten om resultatet.

 

Ved utilsigtet bestråling af personale:

Den medicinsk-fysiske ekspert underrettes ud over hændelsen om den bestrålede persons ansættelsesforhold.

Den medicinsk-fysiske ekspert underretter den bestrålede person samt personens nærmeste leder om resultatet af dosisvurderingen.

 

Referencer

 

 

Skema til registrering af stråledosis ved konventionel røntgen
 

Skema til registrering af stråledosis ved CT.

Indberetning af UTH
 

Utilsigtede hændelser: Rapportering, analyse og læring på Aalborg Universitetshospital

 

RELATEREDE DOKUMENTER:

Forholdsregler ved tilsigtet bestråling af gravide