Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Retningslinje for patientdosimetri

Problemstilling

Indsamling af data til beregning af gennemsnitlige patientdoser ved undersøgelser med ioniserende stråling.

Målgruppe – modtagelse

Patienter som får lavet bestemte undersøgelse med ioniserende stråling.

 

Voksne:

Mammografi.

Konventionel røntgen:

š

Thorax

š

Bækken

š

Columna lumbalis

Gennemlysning:

š

Intravenøs urografi

CT-scanning:

š

Cerebrum

š

Perfusion - cerebrum

š

Traume

š

Thorax

š

Hjertet

š

HRCT

š

Abdomen

š

Urografi

š

Colon og rectum

š

Thorax + abdomen

Børn:

Konventionel røntgen:

š

Bækken

š

Lauenstein

š

Thorax lateral

š

Thorax AP/PA

 

Definition af begreber

Ioniserende stråling: Stråling, som patienter udsættes for, når de får udført røntgenundersøgelser, CT-scannes eller gennemlyses.
Konventionel røntgen: Optagelse af almindelig 2-dimentionel røntgenbillede.
Lateral: Fra siden.
AP: Forfra.
PA: Bagfra.

Formål

At sikre, at de af Sundhedsstyrelsen fastsatte øvre grænser for dosis ved bestemte undersøgelser med ioniserende stråling ikke overskrides.

Metode

Røntgenpersonalet, som gennemfører den enkelte undersøgelse, aflæser værdier for dosis på apparatet og indfører værdierne i skema.
Ved mammografi udføres målingerne på et fantom i forbindelse med serviceeftersyn af mammografi-apparaterne.

Beskrivelse

I henhold til bekendtgørelse nr. 669 og nr. 671 skal røntgenafdelinger m.v. der udfører røntgenundersøgelser, måle patientdoser for de typer undersøgelser, der er angivet af Sundhedsstyrelsen. Målingerne skal udføres hvert andet år for konventionelle røntgen af børn og voksne og CT-scanninger og hvert år for gennemlysnings-undersøgelser. Patientdoser skal måles for de angivne undersøgelser i det omfang, de udføres på afdelingen. Målingerne skal udføres på voksne patienter af standardstørrelse.
For konventionelle undersøgelser og gennemlysning, skal målingerne udføres på 10 patienter i hvert rum undersøgelsen udføres.

Ved CT-undersøgelser skal der udføres målinger på 20 undersøgelser ved hvert apparat, hvor den enkelte undersøgelse udføres.

Ud over målinger på ovenstående undersøgelser for CT, skal der yderligere måles på andre undersøgelser, hvis de 1, 2 eller 3 mest anvendte undersøgelser i afdelingen ikke findes på ovenstående liste. Da skal der udføres måling(er) på den/disse.
Målingerne indføres i skemaer sammen med patientens højde og vægt. Når der er udfyldt det antal undersøgelser, der kræves (for konventionelt 10, samt 20 på CT), returneres skemaet til den ansvarlige for patientdosimetri på Røntgenfysik

Skemaer til patientdosimetri:

CT:

Skabelon til indsamling af patientdoser ved CT - 2015

 

Konventionelt røntgen:

Skabelon til indsamling af patientdoser for røntgenundersøgelser - 2012

 

Indikatorer og tærskelværdier

De indsamlede og beregnede patientdoser sammenlignes af fysiker, som har ansvar for patientdosimetri, med de fastsatte referencedoser i Sundhedsstyrelsens vejledning om referencedoser. Såfremt de målte doser til stadighed eller i væsentlig grad overskrider referencedoserne, fastlægges årsagen og om muligt fjernes årsagen. Dette gøres af fysiker, som har ansvaret for patientdosimetri og klinisk ansvarlig sundhedsperson i samråd med medicinsk-fysisk ekspert.

 

Referencer

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 669 af 1. juli 2019 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 671 af 1. juli 2019 om brug af strålingsgeneratorer