Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Trombocyttransfusion på børneonkologisk og hæmatologisk afd.

Beskrivelse

 

Trombocytopeni kan være forbundet med blødningsmanifestationer når trombocyttallet er <50 x 109/l. Risiko for blødning afhænger af den konkrete kliniske situation

Nedenstående angiver generelle retningslinier for transfusion af thrombocytpools.

 

Børn i kemoterapi

 

Ved slimhindeblødning:

 Giv transfusion uanset hvor lavt tallet er.

Når tallet er <20 x 109/l:

Overvej transfusion hvis der er mange friske petekkier – eller som profylakse hvis barnet skal hjem og hurtig stigning ikke kan forventes.

Ved tal <10 x 109/l:

 Transfusion hvis hurtig stigning ikke kan forventes.

Ved tal <5 x 109/l:

 Altid transfusion.

Transfusionstærsklerne kan ligge højere hos børn med hjernetumor (risiko for cerebral blødning) og for spædbørn.

 

Trombocytopeni i forbindelse med febril neutropeni

 

Generelt højere tærskler (øget trombocytforbrug, større blødningstendens).

Ved betydende slimhindeblødning:

 Altid transfusion.

Ved tal <20 x 109/l:

 Som regel transfusion hvis der er mange petekkier.

Ved tal <10 x 109/l

 Altid transfusion.

Igen: højere tærskler for børn med hjernetumor.

 

Aplastisk anæmi

 

Brug af blodprodukter begrænses mest muligt for at undgå immunisering før KMT.

Slimhindeblødning:

 Altid transfusion

Tal <20 x 109/l

 Overvej transfusion hvis der er markant blødningstilbøjelighed.

Tal <10 x 109/l

 Beskyttende transfusion kan være relevant, afh. af blødningstilbøjeligheden.

Tal < 5 x 109/l

 Som regel indiceret.

 

Idiopatisk trombocytopenisk purpura

 

Transfusion sjældent nyttig, trombocytterne elimineres hurtigt (immunmedieret peni).

Ved livstruende blødning:

 Højdosis steroid + immunglobulin + massiv trombocyttransfusion.

 

Før procedurer

 

Knoglemarv: Kan gennemføres uanset trombocyttal

Lumbalpunktur:1.ste punktur ved leukæmi: trombocyttal helst over 50 x 109/l, andre >20 x 109/l.

 Ved enkelte behandlingsprotokoller kræves tromb over 50 x 109/l, se kurskema

 

Anlæggelse af kateter:Trombocyttal helst over 50 x 109/l under og i timerne efter proceduren.

Biopsi (f.eks. lever)Trombocyttal over 50 x 109/l. Evt. frisk frosset plasma afhængig af INR og APTT.

 

Referencer

  • • Brittish Committee for Standards in Haematology, Blood Transfusion Task Force. BJH 2003, 122:10-23

  • • Van Veen JJ, Vora AJ, Welch JC: Lumbar puncture in thrombocytopenic children. BJH 2004, 127:233-4

  • • Transfusion guidelines for neonates and older children BJH 2004, 124:433-53

  • • Mollison PL, Engelfriet P: Blood Transfusion. Semin in Hematologi 1999, 36(4. suppl.) 48-58