Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Omsorg for afdøde patienter i Radiologisk Afdeling

Formål

At sikre, at:

  • • lovgivningen for konstatering af dødsfald er overholdt

  • • den afdøde patient er korrekt identificeret

  • • afdødes pårørende informeres og der ydes omsorg på en værdig og respektfuld måde

 

Definition af begreber

-

 

Beskrivelse

Tillæg til Regionens retningslinje for omsorg for afdøde patient:

For indlagte patienter under pludseligt indtrådt dødsfald i afdelingen kontaktes vagthavende fra patientens stamafdeling, der herefter foretager indberetning til politiet. Jf. retningslinje for omsorg for afdøde patient

Punkt 1.3 politianmeldelse, under punkt C og E gælder følgende for Radiologisk Afdeling:
Ved pludseligt dødsfald for ambulante patienter under punkterne C og E, foretager vagthavende en eventuel indberetning til politiet, og herefter vejledes omflytningen af afdøde.

Der er i øvrigt indgået aftale om at afdøde kan flyttes med henblik på istandgørelse, m.v. Se bilag.

 

Referencer

Bilag:

  • • Samarbejdsaftale mellem Skadestue/Modtagelsen og Radiologisk Afdeling – omsorg for afdøde patienter

  • • Samarbejdsaftale mellem Medicinsk Afdeling og Radiologisk Afdeling – omsorg for afdøde patienter