Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Omsorg for afdøde patienter i Radiologisk Afdeling

 

Formål

At sikre, at:

  • • lovgivningen for konstatering af dødsfald er overholdt

  • • den afdøde patient er korrekt identificeret

  • • afdødes pårørende informeres og der ydes omsorg på en værdig og respektfuld måde

 

 

Beskrivelse

Tillæg til den regionale retningslinje for omsorg for afdøde patient- dødsfald og dødsattester. https://pri.rn.dk/Sider/11723.aspx

Kun en læge kan konstatere dødens indtræden jf. Sundhedslovens § 176

 

Indlagte:

  • • Ved Indlagte patienter, hvor det tydeligt fremgår at der er fravalg af genoplivning tilkaldes vagthavende læge fra stamafdeling, for at konstatere dødens indtræden. Dødsfaldet registreres i patientjournalen og på ”lig blanket” af vagthavende læge fra stamafdeling. Afdøde transporteres til stamafdeling til istandgørelse.

 

  • • Ved indlagte patienter hvor der ikke er fravalg af genoplivning tilkaldes hjertestop team som vanligt.

 

Ambulante:

  • • Ved ambulante patienter, hvor det tydeligt fremgår, at der er fravalg af genoplivning, tilkaldes vagthavende radiolog for at konstatere dødens indtræden. Vagthavende Radiolog registrerer dødsfaldet i patientjournalen og på ”lig blanket” Herefter flyttes patienten til anden afdeling for videre foranstaltning. -Se bilag med samarbejdsaftaler for de forskellige matrikler.

 

  • • Ved ambulante patienter hvor der er ikke fravalg af genoplivning tilkaldes hjertestop team som vanligt.

 

Der er indgået aftale om at afdøde ambulante patienter kan flyttes med henblik på istandgørelse, m.v. Se bilag.

 

Et dødsfald, der er uventet, ikke er forudset af lægefaglige grunde eller som kan være en følge af fejl, forsømmelser eller ulykkelig hændelse i forbindelse med behandling eller forebyggelse af sygdom skal indberettes som utilsigtet hændelse til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD).

 

Den læge, der tilkaldes i anledning af dødsfaldet, afgiver også eventuel indberetning til politiet. Indberetning til politiet skal ske efter sundhedslovens § 179.

 

 

Referencer

https://pri.rn.dk/Sider/11723.aspx

 

Bilag: