Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitation - Indkaldelse af patienter til undersøgelse og behandling

 

Formål

At sikre patienter indkaldes, informeres og behandles rettidigt.

 

Definition af begreber

EV, Elektronisk Visitationsmodul: Elektronisk postkasse i Clinical Suite.

Primær visitation: Sortering af alle henvisninger til Øre-, Næse-, Halskirurgisk Afdelings hovedområder (øre, næse, hals, laryngo og søvn).

Elektiv: Planlagt i modsætning til akut/subakut.

 

I Øre-, Næse-, Halskirurgisk Afdelings elektroniske visitationsmodul modtages alle nye henvisninger fra praktiserende læger og speciallæger samt andre sygehusafdelinger. Sekretærerne visiterer videre til den specialeansvarlige læge, som forestås af:

Hals: overlæge Søren Dammand Henriksen, overlæge Henrik Baymler Pedersen, overlæge Kirsten Hald, overlæge Anita Guldager Lauritsen,

Øre: overlæge Kjell Tveterås, overlæge Morten Høgsbro

Næse: afdelingslæge Søren Pauli, Mads Filtenborg

Stemmebånd og tonsillektomi: overlæge Kirsten Hald

 

Der udsendes brev til patienten med oplysning om tid til forundersøgelse/ambulant vurdering indeholdende patientrettigheder, henvisning til Enheden for Sygehusvalg i forhold til oplysning om aktuelle ventetider på øre-, næse-, halskirurgiske offentlige (www.mitsygehusvalg.dk) og private hospitaler.

 

Den primære visitation

Efter primærvisitation hos overlægerne returneres henvisningerne til sekretærerne via EV. Herefter bookes patienterne, efter de af overlægen anviste retningslinjer i forhold til prioritet af tid og lægevalg samt i henhold til gældende lovgivning for udredningsgaranti.

Der sendes et standardbrev til henvisende læge, hvis en patient på baggrund af visitatorens vurdering, bør omvisiteres til primærsektoren først.

Ved den primære visitation besluttes, udover prioritering af patienten i forhold til tid og lægevalg også om, patienten skal have foretaget yderligere undersøgelser forud for forundersøgelsen, hvis dette er tilfældet bestilles undersøgelserne af sekretærerne eller henvisning returneres med anmodning om bestilling af relevante undersøgelser fra henvisende instans.

 

Tilbud om henvisning til anden institution

Ved forespørgsel omkring frit/frit udvidet sygehusvalg, aktuelt i de tilfælde hvor en patient ikke gives tid til undersøgelse og behandling inden for behandlings-/udredningsgarantiens retningslinjer samt i de tilfælde, hvor en patient ønsker undersøgelse/behandling på andet offentligt sygehus, henvises patienten til Enheden for Sygehusvalg, Region Nordjylland, som har åbent mandag til fredag kl. 9-12 på telefon 97 64 80 20.

 

 

 

Information om hvem patienten skal henvende sig til ved ændring af tilstand

Ved behov for fremrykning af tid tilbydes patienten at blive sat på vores afbudsliste samt patienten vil blive bedt om at få henvisende instans til at sende en supplerende henvisning. I nogle tilfælde vil patientens ønske blive rådført med en visiterende læge. Patienten vil herefter modtage telefonisk besked om lægens beslutning.

Patientens tid vil blive fremrykket efter gældende retningslinjer for subakutte/akutte patienter.

 

 

Subakut/akut vurdering af en patient

Ved subakut behandlingsbehov forstås undersøgelse eller behandling indenfor 10 hverdage, og i disse tilfælde prioriteres den subakutte patient frem for den elektive patient, som i nogle tilfælde udsættes. Udsættelse af patienter foregår helst telefonisk, således patienten har mulighed for at have indflydelse på den nye dato. I alle indkaldelsespakker i øre-, næse-, halskirurgisk regi fremgår, at man kan risikere at blive udsat så sent som dagen før en planlagt forundersøgelse, da vi i afdelingen er lovmæssigt forpligtet til at booke akutte patienter og patienter med en kræftmistanke i vores ambulatorier indenfor 24 - 72 timer.

Indlagte patienter fra andre sygehusafdelinger skal jf. lovgivningen ses på tilsyn indenfor 24 timer fra modtaget henvisning.

 

Referencer

https://rn.dk/sundhed/patient-i-region-nordjylland/dine-rettigheder-som-patient

www.mitsygehusvalg.dk