Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kognitiv adfærdsterapi i gruppe til patienter med obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)

Beskrivelse

Metoden kognitiv adfærdsterapi er veldokumenteret som effektiv behandling af OCD. Kernen i behandlingen er eksponering med responshindring, dvs. patienten skal øve sig i at være i situationer der fremkalder tvangstanker og impuls til tvangshandlinger, undgåelses- eller sikkerhedsadfærd.

For patienten medfører behandlingen på kort sigt ubehag, men på lang sigt medfører behandlingen at angst og tvangssymptomer mindskes eller forsvinder.

Patienten må derfor være indstillet på at opleve ubehag og være villig til at forsøge at undlade at udføre tvangshandlinger og undlade at undgå de situationer der fremkalder tvangstanker og angst.

Behandlingen suppleres af psykoedukation om OCD, samt med teknikker til at arbejde med katastrofetanker. Patienten får individuelt tilpassede hjemmeopgaver til hver session og forventes at arbejde med at udfordre og nedbringe OCD-symptomer under hele forløbet.

 

Indholdet i punktform:

 • • Forsamtale

 • • Psykoedukation om OCD, kognitiv model og rationale for behandling. Symptomrating

 • • Problem- og målsætningsliste

 • • Funktionsanalyse

 • • Introduktion til Mindfulness

 • • Registrering af tvangssymptomer

 • • Psykoedukation om katastrofetanker og defusion

 • • Kognitiv omstrukturering og defusionsteknikker

 • • Eksponeringsplan

 • • Eksponering med responshindring

 • • Løbende støtte til eksponeringsforløbet med supplerende interventioner (kognitiv omstrukturering, adfærdseksperimenter)

 • • Evt. arbejde med leveregler

 • • Evt. arbejde med værdier

 • • Evaluering

 • • Vejledning i vedligeholdelse og videre arbejde på egen hånd

 

Rammer

18 ugentlige sessioner á 2 timer. Gruppen rummer 8 patienter og ledes af 2 psykologer.

Behandlingen foregår i Ambulatorium for Angst og Tvangssygdomme, Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg.
 

Henvisning og visitation

Behandlere i Ambulatorium for Angst og Tvangssygdomme kan henvise til Kognitiv adfærdsterapi.
 

Definition af begreber

OCD: Tilstand karakteriseret ved tilstedeværelse af tvangstanker og tvangshandlinger

Tvangstanker: Påtrængende ufrivillige tanker eller forestillinger som er pinagtige, generende og tilbagevendende

Tvangshandlinger: Handlinger der bunder i tvangstanker, og som mindsker det ubehag eller angst som tvangstankerne afstedkommer.
 

Målgruppe – modtagelse

Patienter med obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)

Formål

At patienten øver sig i at være i situationer, der fremkalder tvangstanker og impuls til tvangshandlinger

At patienten opnår at kunne afstå fra at udføre tvangshandlinger, undgåelses- eller sikkerhedsadfærd.
 

Problemstilling

Tvangstanker opleves som ens egne tanker, selvom de dog ofte kan være i strid med ens egen opfattelse af sig selv og virke irrationelle eller meningsløse.

Det kan fx handle om:

 • • frygt for at blive smittet med sygdomme

 • • frygt for at komme til at gøre skade på andre

 • • at bestemte ting skal være symmetriske eller være i system

 • • snavs og bakterier
   

Tvangshandlinger opleves som meningsløse i sig selv. De kan være ritualiserede.

Det kan fx handle om:

 • • at tjekke døre og vinduer gentagne gange

 • • at vaske hænder konstant

 • • at tælle remser

 • • at sætte ting i særlige systemer

 • • at føle trang til at tilstå overfor andre

 • • at søge bekræftelse hele tiden

 

Referencer

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2016/NKR-behandling-af-OCD