Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Retningslinjer for sygehuset i tilfælde af reduceret eller ingen telefoni– og personsøgedrift.

 

Ingen personsøgning

 

Konstateres manglende mulighed for personsøgning via telefon, åbn mailsystemet for yderligere oplysning, eller kontakt Informationen (lok. 22000) for oplysning/fejlmelding.

Al videre information om status foregår via e-mail.

 

Vagtlag der anvender personsøgere, kontakter relevante samarbejdspartnere med oplysning om hvilket telefonnummer man træffes på.

Der findes instruks for Hjerte - & Traumeteam.

 

 

Beskrivelse af sygehusets telefoni med hensyn til driftstilstand ved reduceret eller ingen telefoni

 

Beskrivelsen omfatter ikke centralerne på Porsvej (Apotek & Centraldepot) eller Urban.

 

Generelt: Telefoncentralerne på de forskellige matrikler er fysisk adskilt og sikret med nødstrømsanlæg. Sandsynligheden for nedbrud på alle centraler samtidigt må anses for ikke eksisterende, med mindre der er en katastrofesituation med store fysiske skader på sygehusmatriklerne.

 

Dronninglund

Telefoni består af fastnet og DECT telefoni (trådløs). Dele af centralen kan være ude af drift, således enten bordtelefoni eller DECT er ude af drift.

Alle medarbejdergrupper der anvender DECT, har adgang til bordtelefoni.

Sekretariater har ingen mulighed for telefoni, hvis bordtelefoni er ude af drift.

 

Er hele telefoncentralen ude af drift, findes der på sengeafsnittene og i Informationen nødtelefoner, der er tilkoblet centralen på Aalborg Sygehus Syd.

 

 

Nord

Telefoni består af fastnet og DECT telefoni. Fastnet er opdelt i to typer.

1. Telefoni via datakabler (IP), anvendes primært i bygning P fra etage 4 til etage 13.

2. Telefoni via kobberkabel, anvendes primært på øvrig del af Nord.

 

DECT telefoni (trådløs), anvendes over alt.

Fejl kan opstå som manglende telefoni på hele eller dele af afsnit Nord, enten den ene eller anden type bordtelefoni, eller med DECT telefonien ude af drift.

Alle medarbejdergrupper der anvender DECT, har adgang til bordtelefoni.

Sekretariater har ingen mulighed for telefoni, hvis bordtelefoni er ude af drift.

Er hele centralen ude af drift, findes der på sengeafsnittene og i Informationen Nord telefoner, der er tilkoblet centralen på Aalborg Sygehus Syd

 

 

Syd

Telefoni består af fastnet og DECT telefoni. Begge typer anvendes overalt på afsnit Syd, inkl. dele af Forskningens Hus.

Fejl kan opstå som manglende telefoni på hele eller dele af afsnit Syd, enten med bordtelefoni eller med DECT telefonien ude af drift.

Alle medarbejdergrupper der anvender DECT, har adgang til bordtelefoni.

Sekretariater har ingen mulighed for telefoni, hvis bordtelefoni er ude af drift.

Er hele centralen ude af drift, findes der på sengeafsnittene, Skadestuen og øvrige udvalgte steder telefoner, der er tilkoblet centralen i Medicinerhuset.

 

 

Medicinerhuset

Telefoni består af fastnet og DECT telefoni. Begge typer anvendes overalt i Medicinerhuset, inkl. dele af Forskningens Hus, samt Gynækologisk ambulatorium Vesterbro.

Fejl kan opstå som manglende telefoni på hele eller dele i Medicinerhuset, enten med bordtelefoni eller med DECT telefonien ude af drift.

Alle medarbejdergrupper der anvender DECT, har adgang til bordtelefoni.

Sekretariater har ingen mulighed for telefoni, hvis bordtelefoni er ude af drift.

Er hele centralen ude af drift, findes der på sengeafsnittene telefoner, der er tilkoblet centralen på Aalborg Sygehus afsnit Syd.

 

 

Nedenstående omhandler retningslinjer ved reduceret eller ingen telefoni på Aalborg Sygehus, afsnit Nord, Syd, Medicinerhuset og Dronninglund:

 

Liste over numre omfattet af nøddrift findes som bilag til dette dokument.

 

 

Dele af den pågældende telefoncentral ude af drift

Fastnet telefoni: DECT telefoni anvendes indtil fejlen er rettet. Afsnit kan tilringes på de aktuelle nøddriftsnumre.

 

DECT telefoni: Vagtbærende læger opholder sig på eget sengeafsnit, som angivet på afdelingens vagtskema.

 

Hele telefoncentralen ude af drift

Afsnit kan tilringes på de aktuelle nøddriftsnumre.

Vagtbærende læger opholder sig på eget sengeafsnit.

Ved vagtskifte, hvor der er færre tilstede i den nye vagt, beholdes tilstrækkeligt personale til at fungere som ordonnanser.

 

Specielt for telefonfejl på afsnit Syd:

Kun henvendelser til Informationen i særlige tilfælde:

  • • Hjertestop.

  • • Traume.

  • • Brug for anden akut hjælp.

  • • Informationen har nøddriftsnummer: 28494.

 

 

Status for telefonidriften, udsendes til alle via e-mail.

 

Der findes instruks for Traumeteam og Hjertestophold.

 

TOTAL AFBRYDELSE AF TELEFONI OVERALT PÅ SYGEHUSET

Afdelingen bør udarbejde beredskabsplan for hvorledes en total afbrydelse af telefoni håndteres. Planen skal som minimum indeholde oversigt over hvordan ordonnansfunktion oprettes. Ligeledes hvor vigtige samarbejdsfunktioner opholder sig.