Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Feriedialyse i udlandet

 

Formål1

Definition af begreber1

Beskrivelse1

Udgifter til dialysebehandling uden for bopælsregion og ved ophold i udlandet1

Planlægning af ferien2

Forberedelse til ferien2

Forsikringsdækning under ferien2

Betaling af kørsel til og fra dialyse2

Medicin2

Transplantation2

Posedialyse3

Forholdsregler3

Rejselegat3

Hjemkomst fra ferie i udlandet3

Nyttige hjemmesider4

 

Formål

At dialysepatienter får mulighed for at tage på rejser i Danmark og til udlandet.

Definition af begreber

Gæstedialyse: En dialysepatient, som i forbindelse med ferie, for en kort periode skal have dialyse et andet sted end stamstedet.

Beskrivelse

For at søge oplysning om gæstedialyse i udlandet, søges under adresserne: www.google.dk og http://www.globaldialysis.com/search-for-dialysis-centres.html

Her vil man kunne se de forskellige dialysecentre i hele verden, dog skal man være opmærksom på hvilken betalingsform centret modtager.

Udgifter til dialysebehandling uden for bopælsregion og ved ophold i udlandet

Der henvises til PRI-dokument: Retningslinjer for refusion af udgifter til dialysebehandling under dansk

sygesikrede patienters ophold uden for bopælsregionen og ved ophold i udlandet https://pri.rn.dk/Sider/22522.aspx

Planlægning af ferien

Hæmodialysepatienter skal påbegynde planlægningen tidligt.

Aftal altid plads på dialysecentret, før rejsen bestilles.

Ved bestilling af dialyseplads skal vi/patienten afklare hvilken betalingsform, der accepteres.

Anmodning om dialyseplads kan enten ske pr. mail, pr. brev eller telefonopkald.

Forberedelse til ferien

Feriedialysecentret afgør, hvornår de vil modtage ”Medical information sheet/dialyseoplysninger”.

Det aftales med feriedialysecentret hvilke prøver/undersøgelser der skal foreligge.

De mest almindelige blodprøver er hepatitis B + C og HIV test. Den oftest ønskede undersøgelse er podning for MRSA fra næsen og kun fra næsen, hvis patienten i øvrigt er ”rask”.

Reglen er blodprøvesvar og undersøgelsesresultater ikke må være mere end et halvt år gamle.

Forsikringsdækning under ferien

Alle kronisk nyresyge skal anskaffe det blå EU-sundhedskort på borgerservice i hjemkommunen eller på www.borger.dk. Kortet er gratis og udstedes for 5 år. Leveringstid 3-4 uger.

Udover den offentlige rejsesygesikring kan det anbefales, at der tegnes en privat tillægsforsikring gennem forsikringsselskaber mv. Det drejer sig typisk om hjemtransport og afbestilling og ved rejser udenfor EU er det specielt vigtigt at have privat rejseforsikring. Der anmodes ofte om en forhåndsvurdering fra eget forsikringsselskab og der kan være klausuler f.eks. i forhold til indlæggelse/ændring af medicinering indenfor de sidste 2 måneder – spørg forsikringsselskabet for at være sikker

Betaling af kørsel til og fra dialyse

Region Nordjylland yder ikke tilskud til kørsel til og fra feriedialyser i udlandet og Grønbæk. Transport til Skallerup kan aftales med kørselskontoret. Dette var netop en af begrundelserne for at tillade feriedialyse på privat sygehus, at patienten ikke skulle transportere sig så langt.

Medicin

Medicinliste medbringes som dokumentation ved forespørgsel i tolden.

Lægemidler indeholdende euforiserende stoffer kræver et pillepas, der udstedes på apoteket ved forevisning af et gyldigt pas.

Transplantation

Hvis patienten er tilmeldt transplantation og skal rejse til ikke brofaste øer og udland skal vi ringe til Skejby og midlertidig afmelde patienten til transplantation på 78452426, kontaktperson er Helle Ratzer.

Transplanterede patienter har ikke andre ekstraordinære ting at tage vare på end deres medicin og forsikringer ved planlægning af rejsen. Uanset om der forventes behandling anbefales det, at transplanterede medbringer det blå sundhedskort og at man har ekstra medicin med i tilfælde af forsinket hjemrejse eller andet.

Posedialyse

For patienter, der er i posedialyse, vil denne blive arrangeret af P.D. ambulatoriet.

Det letteste er at aftale med afdelingen, hvor patienten opholder sig i ferien. Afdelingen aftaler så med leverandøren af væsker o. lign., hvor poserne sendes hen. Det er en god idé at varsle feriestedet om, hvilken dato forsendelsen af dialysevæsker ankommer. Der er nemlig nogle patienter, der har oplevet gennemblødte kasser foran en bagtrappe, når de ankom til feriestedet. Sørg også for evt. at have dialysevæske med til den første dag. Måske kan væskerne først findes dagen efter ankomst.

Forholdsregler

Afdelingssygeplejersken skal have besked om hvornår patienten er væk af hensyn til planlægningen.

Rejselegat

Såfremt du har udgifter til dialysebehandling i udlandet, til transport til og fra dialysestedet eller til rejseforsikringer kan du kontakte afdelingens socialrådgiver Anne Marie Buus Nielsen 97662680 eller Nyreforeningens socialrådgiver (https://nyre.dk/kontakt/#sekretariatet) som kan hjælpe dig med at finde ud af, om du har mulighed for at søge et legat til disse udgifter.

Hjemkomst fra ferie i udlandet

Efter dialyse i udlandet, skal patienten som udgangspunkt ikke isoleres, men der skal podes fra følgende steder:

Der podes med eSwab fra;

• Næse, svælg og perineum

Desuden fra eventuelle

• I.v. indstiks- eller drænsted (hvis patienten fx har et dialysekateter)

• Sår

• Hudaffektioner som eksem eller psoriasis

• Urin, såfremt patienten har kateter à demeure

• Trakealsekret, såfremt patienten er intuberet

 

Der anvendes én eSwab fra hver af lokaliteterne og prøverne sendes til Klinisk Mikrobiologi.

I den elektroniske rekvisition under prøve vælges

• ”Pakke” og derefter ”Multires” og afkryds lokaliteter.

Under ”Kliniske oplysninger” oplyses evt. antibiotika.

 

For yderligere detaljer vedr. Ponding og isolation - se pri-dokumentet “Screening af patienter for multiresistente bakterier efter ophold på udenlandske sygehuse (4.13)” https://pri.rn.dk/Sider/6985.aspx

Nyttige hjemmesider
www.trafikstyrelsen.dk – hvis du skal ud at flyve.
www.apoteket.dk – her kan du bl.a. bestille et pillepas

www.sst.dk – behandling i udlandet

www.stps.dk – International sygesikring
www.sundhed.dk – den fælles offentlige sundhedsportal.

www.nyreforeningen.dk – Nyreforeningens hjemmeside.