Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Samarbejdsaftale mellem Klinik Kvinde-Barn (KK-B) og Akut Modtagelsen (AM – afsnit 402) SVE, Hjørring for

Gynækologiske og Obstetriske patienter

 

Beskrivelse

Patienter, som kommer akut ind i Klinik Kvinde-Barn, Gynækologisk-Obstetrisk område uden for normal dagtid:

 

Akutte patienter, som kan ses senere

Denne gruppe omfatter eksempelvis patienter med abortus imminens, akut vaginal blødning og infektioner. Disse patienter tildeles af Gynækologisk-Obstetrisk forvagt en ambulant tid den følgende dag i Gyn3 og går således uden om AM.

 • • Journalskrivning, registrering med videre ligger i Gynækologisk-Obstetrisk sekretariat.

 

Akutte obstetriske patienter efter graviditetsuge 22+0

Disse patienter modtages fortsat direkte på Fødegangen:

 • • journalskrivning, registrering med videre ligger i Gynækologisk-Obstetrisk Sekretariat, OBS

 

Akutte patienter til indlæggelse

Patienter, der triageres til rød eller orange modtages i 402 og tilses af Gyn.-Obst. vagthavende læge i 402:

 • • registreres som ”Akut amb.” i 402 og journalskrivning ved 402’s sekretærer

 • • indlægges til 105 ved 402’s sekretærer

 

Andre akutte patienter

Akut henviste, der ikke fremtræder alment påvirket i nævneværdigt omfang og triageres til grøn eller blå kan vente i 402’s venteareal udenfor normal dagtid.

Henvises i normal dagtid til ventearealet ved obstetrisk sekretariat.

 

Efter patienten er meldt til Gynækologisk-Obstetrisk Forvagt er denne ansvarlig for, at den pågældende patient tilses på Gyn3 så snart øvrige opgaver tillader dette og i mellemtiden er Modtagelsen observant i forhold til om patientens tilstand ændrer sig eller der i øvrigt er brug for hjælp.

 • • Udenfor almen dagtid, registrerer Gyn3’s personale patienten som ”akut amb.” 8003 0480 (gyn.) eller 8003 0481 (obst.) når patienten kommer til undersøgelse på Gyn3

 • • Vagthavende læge i Gyn3 dikterer akut ambulant notat.

 • • Akut ambulant journalnotat fra Gyn3, registrering og afslutning af besøget i Gyn3 med videre varetages af personalet i Gyn3. Skrivning af notatet varetages af sekretærerne i almen dagtid.

 

Hvis akut besøget i Gyn3 bliver til en akut indlæggelse i afsnit 105

Personalet Gyn3 melder patienten til afsnit 105:

 • • Gyn3’s personale indlægger patienten i 105 og printer labels mm. til 105

 • • Af indlæggelsesnotat dikteres evt. kun: ”At patienten indlægges og at det akut ambulante notat danner basis for indlæggelsen”

 • • Dikterende læge udformer, ved behov, et kort kladdenotat, som anvendes under indlæggelsen og kasseres, når de dikterede notater er skrevet.

Det ambulante notat fra akut besøget i Gyn3 skrives, registreres og håndteres af sekretærerne i Gyn. amb eller afsnit 105, da disse patienter er akut ambulante patienter til akut indlæggelse.

 

Gynækologisk tilsyn i Modtagelsen (402 eller 404)

 

Ønske om akut tilsyn i afsnit 402 meldes til Gynækologisk forvagt, som adviserer den ansvarshavende sygeplejerske i GOO, der giver en tilbagemelding til 402, når patienten kan komme på Gyn3. 402’s vagtbærende læge udfylder/dikterer og sekretærerne i 204 sender altid en elektronisk henvisning til Gyn.-Obs. Området.

Ønskes tilsynet i 404 i almen dagtid, sendes en intern henvisning, som trækkes af OBS-sekretariat, og der aftales med Gyn3, hvornår pt. kan komme på Gyn3 og sekretær i OBS booker tilsynet. 404 får besked fra sekretær i OBS eller fra personale i GOO om hvornår patienten kan ses på Gyn3.

Tilsynet dikteres i Mirsk og ved det akutte tilsyn gives der en lægelig tilbagemelding til 402’s vagtbærende læge.

 • • Efterfølgende hverdag skrives notatet som assistancenotat incl. procedureregistrering af Gyn. sekr. som også sørger for at patienten får svar på diverse prøver mm.

 

Definition af begreber

Ved en ikke alment påvirket patient forstås i denne sammenhæng en patient, der ikke er påvirket med hensyn til cirkulation, respiration, smerter, blødning, kvalme, bevidsthed eller lignende i et omfang så det ikke er sikkert eller hensigtsmæssigt med siddende ophold i ventearealet.

 

Normal dagtid: mandag – fredag kl. 8.00 – 15.00

 

Formål

Denne samarbejdsaftale omhandler modtagelse af akutte gynækologiske og obstetriske patienter på Sygehus Vendsyssel og har til formål at sikre, at kvalitet og ressourceanvendelse er hensigtsmæssig ud fra en overordnet betragtning, herunder forebygge et kritisk højt pres på Modtagelsen i Hjørring.

 

Referencer

Modtagelse af alle akutte patienter i Akut Modtagelsen

Behandling af den akutte patient i Akut Modtagelsen

Triagering af akutte patienter i Akut Modtagelsen