Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Dansk Biobank blodindsamling af kolorektal og øvre gastrointestinale cancere

 

Instruks til indsamling af blodprøver fra patienter med kolorektal og øvre gastrointestinale cancere i regi af Dansk CancerBiobank (DCB) for Mave Tarmkirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.

 

Formål

DCB er en national biobank for blod og væv fra ny diagnosticerede kræftpatienter, som hører ind under Regionernes Bio- og Genom Bank (RBGB). Det biologiske materiale indsamles efter standardiserede retningslinjer for prøvetagning, håndtering, nedfrysning og registrering for at sikre ensartethed og høj kvalitet af materialet. Prøverne registreres i et webbaseret nationalt registreringsmodul for DCB, hvis formål er opbevaring/registrering af biologisk prøvemateriale inden for cancerdiagnostik. For udlevering af prøver fra biobanken til forskningsprojekter skal hvert projekt først godkendes af Videnskabsetisk Komité og Datatilsynet. Det biologiske prøvemateriale må kun opbevares med patientens skriftlige samtykke.

Af hensyn til prøvekvaliteten håndteres/nedfryses prøver hurtigst muligt efter prøvetagning. For blod anbefales, at der maksimalt går 3 timer fra prøvetagning til nedfrysning. De tekniske anbefalinger for biobanken kan ses på Cancerbiobank.dk.

 

Beskrivelse

Baggrund

I forbindelse med koloskopi, hvor der er mistanke om cancer, informeres patienten om Dansk CancerBiobank (DCB) af læge/sygeplejerske tilknyttet Mave Tarmkirurgisk Ambulatorium. Der udleveres samtidig skriftlig patientinformation: ”Dit væv, dit valg” og 2 samtykke-erklæringer (en original og en kopi). Begge samtykke-erklæringer udfyldes, såfremt patienten giver accept til opbevaring af sit biologiske prøvemateriale.

Husk ved accept dikteres/noteres dette i journal af læge/sygeplejerske, og kopi-samtykke-erklæring gives til patienten. Blodprøve pakke KIRGAS-BIO bestilles. Informeret samtykke-erklæring (original) opbevares i KIRGAS-BIO mappen, som er stående i forrummet til dikteringsrum.

De originale samtykke-erklæringer afhentes cirka ugentligt og samles i ringbind i Mave Tarmkirurgisk Forskningsenhed, 4. sal. Forskningssygeplejerske noterer i Clinical Suite, at patienten deltager i Cancer Biobank under ”Tilstand” Billede 4

 

Blodprøvepakken KIRGAS-BIO er bestående af:

1 stk. 4 ml lilla EDTA-glas

2 stk. 10 ml rød serum-glas

1 stk. 10 ml lilla EDTA-glas

2 stk. 4,5 ml blå Citrat-glas

 

Såfremt patienten skal have taget yderligere prøver, bestilles disse sammen med, og patienten går i KBA ambulatoriet til prøvetagning. (KBA ambulatoriet i Medicinerhuset åbner kl. 7.10 og lukker kl. 14.45).

Det er kun nødvendigt at tage en præ-OP blodprøve i forbindelse med enten koloskopi, forundersøgelse eller klargøring til OP.

 

Den efterfølgende prøvehåndtering - centrifugering, afpipettering, nummerering og nedfrysning udføres af KBA, Nord.

 

Patientens fremtidige/efterfølgende fastlagte kontrolbesøg

 

Postoperativt skal der ved patientens fremtidige/efterfølgende fastlagte kontrolbesøg i Mave Tarmkirurgisk Ambulatorium ligeledes bestilles blodprøvepakke KIRGAS-BIO af sygeplejerske. Skal patienten have taget yderligere blodprøver, bestilles disse sammen med. Prøvehåndteringen og nedfrysningen udføres af KBA, Nord.

 

Hvis patienten ønsker udmeldelse af DCB

Sendes mail med besked om sletning til June Lundtoft: jul@rn.dk. Oplys patientens navn og cpr-nr samt dato for prøvetagning.

 

Andre spørgsmål

Kontaktperson for Mave Tarmkirurgisk Forskningsenhed DCB: Forskningsbioanalytiker June Lundtoft: jul@rn.dk, lokal 97 66 11 31 eller sekretær Anni Bahnsen, lokal 6 1124.

 

Faglig ansvarlig: Professor, overlæge, dr.med. Ole Thorlacius-Ussing.

 

 

Bilag

Samtykkeerklæring

Samtykkeerklæring (kopi).