Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pleje af peritonealdialysepatienter

 

Orientering om speciel sygepleje til peritonealdialysepatienter, der er indlagt/behandles på andre afdelinger på sygehuset

 

Åbningstider i peritonealdialyse

(PD)-amb tlf. 97663731: Mandag – fredag kl. 7.30 til 15.00

Udenfor dette tidsrum kontaktes Nyremedicinsk Sengeafdeling 8Ø på tlf.: 97663701 eller der henvises til vagthavende bagvagt på Nyremedicinsk

Afd. – kodenummer 88-335.

 

Når PD-patienten er indlagt på andre afdelinger, kommer PD-sygeplejersken dagligt (hverdage) og personale fra 8Ø i weekenden/aften/nat.

Peritonealdialysebehandling

Ved peritonealdialyse (posedialyse) anvendes patientens egen bughinde ved fjernelse af affaldsstoffer fra blodet. En dialysevæske føres ind i bughulen, hvor den opsamler affaldsstoffer og overflødig væske og herefter udskiftes.

 

For at få adgang til bughulen indopereres en lille blød slange (kateter). Nogle få centimeter af kateteret vil være synligt på ydersiden af kroppen. Kateteret anvendes ved tilkobling af dialyseposerne, når den brugte væske udskiftes.

 

Først tilkobles en tom pose til kateteret, således at den brugte væske kan løbe ud. Den væske, som kommer ud fra bughulen, er farvet og lugter som urin. Denne pose lægges på gulvet eller hænges lavt, for at væsken kan løbe ud af sig selv. Derefter løber ny dialysevæske ind fra en pose med 2 liter, som hænges højere end bugen, således at væsken kan løbe ind af sig selv. Det tager ca. 10-15 minutter for at løbe ind.

 

Dialysevæsken udskiftes fire gange om dagen. Hvert skift tager 30-40 minutter, og det er ofte muligt samtidigt at udføre stille aktiviteter som at læse, tale i telefon eller spise.

 

Patienten kan også koble sig til en maskine om natten, som automatisk udfører dialysen, mens patienten sover. Patienter er dermed friere om dagen, men har i stedet væske i maven hele døgnet rundt.

 

Se desuden hjemmesiden www.p-dialyse.dk

 

Kost

Dialysepatienter har ofte for højt kalium og fosfat i blodet, da de ikke længere udskiller disse elektrolytter gennem nyrerne. Dette betyder begrænsning i kosten af f.eks. mængden af mælkeprodukter samt frugter og grøntsager.

Som regel er patienterne på fuldkost med kalium- og fosfatrestriktioner afhængig af deres blodprøvesvar.

Afføring

Patienter i peritonealdialyse må ikke være obstiperede, da det kan hindre dialysevæsken i at løbe frit ind og ud.

 

Væskerestriktion/Vægt

De fleste dialysepatienter har væskerestriktion på grund af nedsat eller ophørt diurese. Det er en hovedregel, at patienten må drikke en mængde svarende til diuresen + 1000 ml i døgnet.

Eksempel: Hr. Hansen tisser 700 ml/døgn, må derfor drikke 1700 ml/døgn. Se i øvrigt i lægejournalen vedrørende ordination af maksimal væske per os.

Vægt kontrolleres hvis muligt dagligt, for at kontrollere, at patienten hverken er over- eller underhydreret.

 

Blodsukkermåling hos peritonealdialysepatienter, som anvender Extraneal dialysevæske.

 

Der må kun anvendes blodsukkerapparater og teststrimler, som er glucosespecifikke ellers måles blodsukkeret for højt.

De fleste blodsukkerapperater, godkendt i Danmark, kan anvendes, dog ikke FreeStyle Libre Pro og FreeStyle Libre.

 

Medicin

Dosering af medicin til nyrepatienter kan være anderledes for præparater, der udskilles via nyrerne.

Særlige præparater som Resonium, Neorecormon, Etalpha, Calciumkarbonat, Phos-Ex og Renagel kan alle bestilles på Apoteket eller fra P-dialysen.

Vær opmærksom på korrekt indtagelse af fosfatbindere i forbindelse med måltiderne.

Skift af forbinding omkring peritonealdialysekateter (p-kateter)

Patienten har som oftest en forbinding over p-kateter-udgangen, for at huden omkring

p-kateter (exit-site) og tunnel holdes fri for infektion. Forbindingen skiftes som minimum hver 3. dag eller hvis den bliver våd/løs.

Det er vigtigt at p-kateteret er fikseret godt.

Komplikationer

P-dialysepatienterne kan udvikle en peritonit/bughindebetændelse. Denne viser sig ved mavesmerter, feber, kvalme/opkast, grumset udløb, positiv cyturtest. Dette kræver omgående behandling.

 

Der kan opstå infektion ved exit site eller i tunnelforløbet. Dette viser sig ved rødme, hævelse, smerte og pusdannelse. Disse kræver ligeledes behandling.