Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Totalstofskifte og fysisk aktivitet

Beskrivelse1

Henvisning1

Princip1

Indikation1

Kontraindikation1

Procedure1

Svarafgivelse2

Referenceområde2

Formål2

Definition af begreber2

Referencer2

Beskrivelse

Henvisning

Undersøgelsen udføres kun på patienter i medicinsk gastroenterologisk regi, og kan bestilles som Profil C på Center for Ernæring og Tarmsygdomme. CET-Laboratoriet tlf.nr.: 63573.

Patienten møder til den aftalte tid ved Reception 3 - Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium, Medicinerhuset, 2. etage, Øst. På indlagte patienter kan undersøgelsen også opstartes på sengestuen.

Undersøgelsen skal udføres i kombination med Profil B, med mindre denne er udført indenfor den sidste måned.

Profil A: Antropometri, muskelstyrke/-funktion og bioimpedans

Profil B: Profil A samt hvilestofskifte målt med indirekte kalorimetri

Profil C: Profil B samt 3-døgns totalstofskifte og fysisk aktivitet målt med monitorerings armbånd samt kostregistrering

 

Princip

Ved hjælp af 4 sensorer bag på monitoren måler og analyserer systemet fysiske parametre og bruger algoritmer til at rapportere dagligt bevægelsesmønster, kalorieforbrænding, grad af fysisk aktivitet og antal skridt. Sædvanlige gøremål passes mens monitoren bæres for at give et realistisk billede.

 

Indikation

I situationer hvor patienten ikke kan fastholde en hensigtsmæssig vægt og der er uoverensstemmelse mellem det rapporterede energiindtag og niveauet af fysisk aktivitet.

 

Kontraindikation

Arbejde hvor monitoren udsættes for vand, slag og stød.

 

Procedure

Patienten måles og vejes, da vægten indgår i nogle af beregningerne.

Monitoren, som monteres med armbånd bag på venstre overarm, bæres i 3 døgn regnet fra midnat til midnat og i samme periode laves der kostregistrering på udleverede skemaer.

Efter endt måleperiode sendes/afleveres monitoren til CET-laboratoriet, hvor måleresultaterne analyseres. Kostberegning laves af afdelingens diætist ud fra patientens kostregistrering.

 

Svarafgivelse

Svarskema afleveres til en overlæge i Center for Ernæring og Tarmsygdomme som laver en samlet vurdering mht. totalstofskifte, hvilestofskifte, fysisk aktivitet og kostindtag.

Referenceområde

En gennemsnitlig aktivitetsfaktor på >1,4 METs anbefales.

Gennemsnitlige MET-værdier for typisk aktivitet relateret til livsstil1

Type

Gennemsnitlig METs

Overvægtig inaktiv person

0,8-1,1

Stillesiddende, forholdsvis inaktiv person

1,2-1,4

Normal person

1,4-1,6

Fysisk aktiv person / atlet

>1,7

Formål

Vurdering af patientens energiindtag, energiforbrug og det fysiske aktivitetsniveau over 3 døgn. Monitoreringen med et armbånd monteret på overarmen, kan foretages mens sædvanlige gøremål varetages for at give et realistisk billede af patientens situation

 

Definition af begreber

METs: Metabolic equivalent. Forholdet mellem stofskiftet under fysisk aktivitet og hvilestofskiftet. Energiforbruget per minut under fysisk aktivitet

For raske gælder at 1 MET = 1 kcal/kg(kropsvægt)/time

Referencer

  1. 1. Armbånd kompendium: Aktivitetsovervågning og livsstilsanalyse ved hjælp af Bodymedia SenseWear armband body monitoring system. Anvendelse og evaluering.

udgave jan. 2012 – MM

 

  1. 2. Johannsen DL et al.

Accuracy of armband monitors for measuring daily energy expenditure in healthy adults.

Med sci sports exerc 2010;42(11):2134-40

 

  1. 3. Colbert et al.

Comparative validity of physical activity measures in older adults

Med sci sports exerc 2011;43(5):867-876

 

  1. 4. Brazeau A-S et al

Test-retest reliability of a portable monitor to assess energy expenditure

Physiol nutr metab 2011;36:339-343