Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Trombolysebehandling med ultralydsassisteret kontinuerlig infusion (EKOS)

 

Formål:

Retningslinje vedrørende ovenstående.

Definition af begreber:

Trombolyse: Medicinsk opløsning af blodprop.

 

Beskrivelse

Muligheden for trombolysebehandling skal overvejes ved alle tilfælde af akut/subakut opstået ekstremitetsiskæmi og ved alle tilfælde af pludseligt opstået forværring af bestående symptomer. Dette gælder både for patienter, som tidligere har fået foretaget karkirurgi, og for patienter, som ikke tidligere er opereret.

Indikationen for trombolysebehandling stilles af karkirurg.

 

Kontraindikationer

 

 • • Hæmoragisk diatese eller pågående blødning, bortset fra almindelig menstruation.

 • • Fødsel inden for de sidste to uger.

 • • Operationer eller større traumer inden for de seneste 2 uger

 • • Cerebrovaskulære blødninger inden for de seneste 2 måneder.

 

Hvis pt. har fået foretaget hjertemassage inden for de seneste 2 uger, konfereres med kardiolog.

 

Relative kontraindikationer

 

 • • Systolisk blodtryk over 200, diastolisk blodtryk over 120.

 • • Ulcererende læsioner med blødning inden for de seneste 2 måneder (f.eks. peptisk ulcus, ulcerøs colit o.lign.)

 • • Endocarditis

 • • Graviditet.

 

Procedure

 • • Forud for arteriografi tages væsketal, hæmoglobin, trombocytter, INR, APTT og blodtype samt BAC-test, og der skal anlægges i. v. drop.

 • • Hvis pt. ikke i forvejen er i Magnyl-behandling gives tbl. Magnyl 150 mg med lidt vand.

 • • Der anlægges på røntgenafdelingen EKOS-trombolysekateter i arterien med henblik på kontinuerlig ultralydsassisteret lavdosis-behandling med Actilyse:

 • • 20 mg rt-PA (Actilyse) tørstof blandes med den medfølgende ampul med 20 ml sterilt vand i hætteglasset, som anbringes i køleskab. Opløsningen kasseres efter maximalt 24 timer. Opløsningen trækkes op med 5 ml i en 50 ml sprøjte, som tilsættes 45 ml NaCl infusionsvæske, efterhånden som det skal bruges. Da opløsningen har en holdbarhed uden for køleskab på 8 timer, skiftes sprøjte hver 8. time.

 • • Der infunderes 5 ml/time svarende til 0,5 mg/time. Infusionen sker kontinuerligt med infusionspumpe. Patienten skal under behandlingen have inj. Fragmin 2500 IE s.c. x 2 dgl. samt tbl. magnyl 75 mg x 1.

 • • I sidekatetret, beregnet til køling af ultralydenheden, opsættes 1 l NaCl infusionsvæske, helst afkølet. Dette infunderes med en begyndelseshastighed på 35 ml/time. Indløbshastigheden justeres op med 10 ml/time, hvis apparatet alarmerer for forhøjet temperatur. Maximal indløbshastighed er 150 ml/time.

 • • Der udføres kontrolangiografi efter 4 - 8 timer, hvorefter der tages stilling til, om behandlingen skal fortsættes eller afbrydes. Behandlingen fortsættes maximalt 72 timer.

 • • Når sheathen, som kateteret har været placeret igennem, seponeres, komprimeres på indstiksstedet i mindst 10 minutter, eller til blødningen er ophørt.

 • • Ved infusionsbehandlingens ophør fortsættes behandlingen med lavmolekylært heparin, og efter et døgn skiftes til inj. Fragmin 5000 IE s.c. x 1 dgl. Denne behandling fortsættes fem dage yderligere.

 • • Der fortsættes desuden med tbl. Magnyl 75 mg dgl. livslangt.

 

Observation under behandling.

 • • Patienten skal observeres med puls og blodtryk initialt hver halve time og derefter en gang i timen. Såfremt værdierne ligger stabilt, forlænges intervallerne til 2 - 3 timer.

 • • Indstiksstedet skal observeres for blødning eller udvikling af hæmatom.

 • • Såfremt der udvikles større hæmatom, eller der opstår blødning, der ikke standser ved kompression, tilkaldes læge, og behandlingen afbrydes.