Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tjekliste for pleje af patient med endokardit

Observere klinisk tilstand

 • • Obs. inkompensationssymptomer

 • • Afhængigt af hvilken klap/klapper der er inficeret og i hvor stort et omfang – er dette symptom mere eller mindre fremtrædende

 

Kontrol af værdier:

 • • Tp x 2 dagligt

 • • BT x 2 dagligt

 • • Vægt x 2 ugentligt

 • • Disse værdier kontrolleres evt. i aftagende grad afhængigt af behandlingens succes

 

Sørger for ernæring

 • • Kostanamnese

 • • Evt. kostregistrering

 • • Stillingtagen til kontakt til diætist

 • • Obs. kvalme

 • • Evt. væskeregistrering

 • • Obs. udskillelse

 

Telemetri

 • • Efter 3 til 14 dage vurderes det om patienten skal bibeholde telemetriovervågning

 

Medicingivning intravenøst

 • • Da dette er en behandling, der strækker sig over 4-6 uger, vil i.v. behandlingen som udgangspunkt gives som infusion

 • • Sørg for at dele i.v. tidspunkter ud over hele døgnet

 

Venflon /CVK–pleje

 • • Efter afdelingens instruks

 • • Patienten starter som hovedregel ud med venflon, men efter en tid må der anlægges CVK p.g.a. hyppige phlebitter og besvær med at finde egnede vener

 • • Når CVK anlægges opret sygeplejeproblem med CVK-pleje

 

Observere antibiotikabivirkninger

 • • Svampeinfektioner i mund – lyske – mellem tæer

 • • Disse er generelle bivirkninger – ellers se specifikt under det enkelte antibiotikum

 • • Diarre

 • • Udslæt

 • • Drugfever – Tp. forårsaget p.g.a. overfølsomhed overfor præparatet - kontrolleres v.h.a. eosinofile leukocytter

 

 

Bestille blodprøver

 • • S-Genta kl. 8.00 - efter ordination og dosis ordineres dagligt. Administreres kl. 14.00

 • • Infektionstal dagligt til infektion er under kontrol. Herefter x 3 ugentligt

 • • Hgb

 • • Venyler - det er vigtigt at påføre blodprøveseddel, at patienten har endodardit under ”diagnose” med evt. risikofaktorer, da bloddyrkningen dyrkes i 13.6 døgn – mod normalt 6 døgn

 

Observere anæmisymptomer

 • • Evt. blodtransfusion

 • • Langvarig infektion giver ofte anæmi, som forværrer patientens tilstand

 

Andre undersøgelser

 • • Ekko

 • • TEE

 • • Røntgen af thorax

 • • Tandlæge

Vores opgave i den forbindelse er at informere og klargøre patienten til undersøgelserne

 

Videre behandlingsplan

 • • Kontaktsygeplejerske

 • • Kontaktlæge

 • • Overveje om patienten kan flyttes til hjemsygehus

 • • Hvis patienten er klaptruet, skal patienten ALTID være indlagt på AAS

 

Hensyntagen til træthed

 • • Hjælp til søvn/hvile

 • • Struktur på dagen under hensyntagen til individuelle hensyn

 • • Give mulighed for privatliv – låne ”Oasen” for at få privatliv med pårørende

 

Afhjælpe gener af lang indlæggelse

 • • Aktiviteter

 • • Orlov / ”udgangstilladelse”

 • • OBS behov for socialrådgiver

 • • Patienter i arbejde - OBS om de får problemer med langvarigt sygdomsforløb

 

Information

 • • Udlevere og gennemgå endokarditpjece

 • • OBS evt. inddrage de pårørende i informationen

 

Endokarditprofylakse

 • • Lægen tager inden udskrivelsen stilling til hvorvidt patienten skal have antibiotika profylaktisk ved tandlægebehandling

 • • Patienten instrueres i god tandhygiejne

 • • ”Endokarditpjecen” fra Hjerteforeningen