Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pakkeforløb - Akut udredning for patienter med mandlige kræftformer - Testikel

 

Sekretær i bookingen på Radiologisk Afd. er ansvarlige for koordinering af det radiologiske udredningsforløb.

Kontakt:

Radiologisk Afdeling kontaktes på telefonnummer: 9766 5229.

Forløbskoordinator:

Forløbsleder:

Annette Højer Mikkelsen, Urologisk afdeling, 9766 3229, hverdage 800 – 1400.

Niels Langkilde, Urologisk afdeling, 9766 3229, hverdage 800 – 1400.

 

Forløb

Ifølge Sundhedsstyrelsens materiale ”Pakkeforløb for testikelkræft” skal patienter have foretaget forskellige undersøgelser indenfor bestemte tidsrammer.

 

 

For kræft i testikel gælder:

UL

 

1.

Ved ultralydsskanning af testikel skal svaret foreligge indenfor 7 kalenderdage fra henvisningen er modtaget på Urologisk Afdeling (ifølge Sundhedsstyrelsens pakkefoløb).

CT

 

2.

Orkiektomien foretages senest på 11. kalenderdag.
CT-skanning af thorax og abdomen foretages efter operation og svar på undersøgelse skal forelægge senest 9. kalenderdag efter operationen. Dette svar skal både sendes til henvisende instans og faxes til Onkologisk Afdeling, Aarhus Sygehus. Dette er aftalt med forløbskoordinator, Urologisk Afdeling.

 

Henvisning

UL

1) Patienten henvises til ultralydsundersøgelse, når patienten møder i Urologisk Ambulatorium dag 1 eller 2. Radiologisk Afdeling kontaktes på telefonnummer 9766 5195 (ultralydsrum), og der forespørges om muligheden for at udføre UL samme dag. Er dette ikke muligt, kontaktes booking-funktion på tlf. 9766 5032 mellem 7.30-15.00 mandag til torsdag, fredag mellem 07.30–14.30. Patienten bookes med tid således, at svar kan foreligge indenfor 9 kalenderdage fra henvisningen modtages på Urologisk Afdeling. Urologisk afdeling informerer patienten om tidspunkt, og der udleveres vejledningsmateriale om undersøgelsen. Der sendes elektronisk henvisning til Radiologisk Afdeling, hvor det fremgår, at det er et pakkeforløb, og svartidspunkt er anført.

 

CT

2) I forbindelse med udskrivelse af patienten efter operation kontaktes Radiologisk Afdeling på telefonnummer: 41 26 26 32 mellem kl. 7.30-15.00 mandag – torsdag, 7.30 – 14.30 fredag og der aftales tidspunkt for CT-scanning af thorax, abdomen og pelvis. Radiologisk Afdeling har afsat 2 tider om ugen til dette formål (mandag og torsdag). Hvis Urologisk Afdeling ikke har booket tidspunkt fredag eller onsdag inden kl. 12, anvendes tidspunkterne til andet formål.

Patienten informeres om tidspunkt, og der udleveres vejledningsmateriale om undersøgelsen. Der sendes elektronisk henvisning til Radiologisk Afdeling, hvor det fremgår, at det er et pakkeforløb, og svartidspunkt er anført.

 

Visitering

UL

Henvisning sendt fra Urologisk Afdeling: Modtages på akutlisten og lægges til visitationsgruppen ”Ultralyd og Børn ASNORD”. Henvisningen sættes på beskrivesporet ”Urol Indl beskrivelse (NORD): Diktat” og på konferencesporet ”Urologisk Indlagt Konference: Konference”.
Henvisninger fra øvrige instanser: Afvises og henvises til udredning i urologisk regi.

 

CT

Visiteres af Onko-sektionen.

 

Booking

UL

Henvisningen modtages akut og bookes af ultralydsstuen.

 

CT

1. ledige tid, endvidere henvises til ressourceplaner på Radiologisk Informationsside.

Herefter bookes og henvisningen markeres med blåt flag samt tilføjes til ”Tjekskema – Mandlige kræftformer”. Henvisningen sættes på beskrivespor ”Onko – D Amb Beskrivelse: Diktat” og konferencespor ”Skal ikke konfereres”.

 

 

Undersøgelse

 

1)

Ultralydsskanning af scrotum

 

2)

CT-skanning af thorax, abdomen og bækken (møde fastende, vand og i.v. kontrast)

 

Verificering

Godkendelse af foreløbig beskrivelse effektueres af beskrivende læge, afdelings- eller overlæge.

 

Svar

UL:

Ved ultralydsskanning af testikel skal der gives præliminært svar på selve undersøgelsesdagen. Godkendelse af foreløbigt svar foretages af beskrivende læge, afdelings- eller overlæge. Svaret skal foreligge indenfor 7 kalenderdage fra henvisningen modtages på Urologisk Afdeling (ifølge Sundhedsstyrelsens pakkeforløb).

 

CT:

Svar på CT-skanningen sendes til henvisende instans, hurtigst muligt efter undersøgelsen. Desuden SKAL der faxes en beskrivelse til Aarhus Sygehus, faxnummeret er: 78 46 97 19.

CT-skanningen sendes elektronisk til Aarhus Sygehus, da efterbehandlingen foretages i Aarhus.

Svaret skal foreligge senest 9. kalenderdag efter operationen.

 

 

Patienter med afvigende forløb

Hvis en ultralydsscanning eller anden undersøgelse, overraskende afslører en stærk suspekt testikulær forandring som ved tumor, tager radiologen kontakt til Urologisk Ambulatorium. Her bestilles en ambulant tid til patienten. Urologisk ambulatorium vil give en subakut tid, indenfor 3-5 kalenderdage, til undersøgelse, samtale, yderligere udredning og planlægning af operation.

 

Ikke alle kræftpatienter kan følge et pakkeforløb fra start til slut. Det kan skyldes mange forskellige forhold. Uanset årsagen, skal man – i lighed med andre kræftpatienter – undersøges og behandles uden unødig ventetid. Det har regionerne pligt til at sikre.

Som regel bliver man tilbudt et forløb, der starter fra det sted i pakken, hvor det er relevant, eller man får lagt en individuel plan