Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse af patient, OP Frederikshavn

 

 

Beskrivelse

Teamet, som består af anæstesisygeplejerske og operationssygeplejerske, afklarer det forestående patientforløb. Ved indgreb uden anæstesiledsagelse, gælder samme regler. Der læses i EPJ om der er særlige individuelle hensyn inden patienten kommer på operationsafdelingen.  

Modtagelse af patient: 

  • • Portør kommer med patienten i seng/stol til den aktuelle stue og medbringer fysisk journal/labels. 

  • • Der sker en overlevering til anæstesisygeplejersken – alternativt operationssygeplejersken.  

  • • Patienten får operationshue og går ind i indsovningsrummet/operationsstuen, hvis det er muligt. Portør tilkaldes hvis der er behov ved forflytning af patienten til operationslejet.  

  • • Hvis indgrebet er i lokal anæstesi, er det operationssygeplejerskerne, der modtager patienten.  

  • • Hvis anæstesien indledes på selve operationsstuen, skal sterilt opdækkede borde være tildækkede.  

indsovningsrum/operationsstue: 

  • • Anæstesi og operationssygeplejerskerne hilser og præsenterer sig samt klargør, hvilken rolle de har i forhold til patienten. 

  • • Patienten lejres på lejet under hensyntagen til patienten og anæstesimetoden og indgrebet i samspil. Skjorten glattes og evt. benposer/knæpude/lårstrop og andet i samarbejde med patienten.  

  • • Der laves Sikker Kirurgi Tjek ind.

Definition af begreber

Operationsteam: Operationssygeplejerske, anæstesisygeplejersker og evt. operatør.  

Omladerum: Det sted på operationsgangen, hvor patienterne venter på at komme til operation.

Indsovningsrum: De for-rum som er til operationsstuerne, hvor patienten bliver bedøvet. 

Formål

Sikre at patienten får en optimal, individuel sygepleje i deres operationsforløb, under hensyntagen til etiske retningslinier og patientes kulturelle værdier, således at patienten oplever tryghed, individuel hensyntagen, professionalisme og sygepleje af høj kvalitet.

 

 

Referencer

Teamkoordinatorens opgaver på operationsstuer Frederikshavn https://pri.rn.dk/Sider/28622.aspx 

Sikker Kirurgi Tjekliste: https://pri.rn.dk/Sider/20872.aspx  

Lejring af operationspatient https://pri.rn.dk/Sider/6064.aspx 

Forholdsregler for det præ, per og postoperative område (6.1) https://pri.rn.dk/Sider/23151.aspx