Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pakkeforløb - Akut udredning af lungecancer

 

Kontakt tlf.:

Aalborg:

41262632

Thisted:

97650483

Farsø:

97653070

Hobro:

97652339

 

 

Patienter henvist til CT skanning af thorax og øvre abdomen fra egen læge eller sygehuslæge med mistanke om primær lungecancer.

 

1.

Patienten henvises til CT skanning af thorax og øvre abdomen på mistanke om lungekræft på Aalborg Universitetshospital inkl. matriklerne Thisted, Hobro eller Farsø, hvis patienten opfylder kriterierne beskrevet under forløbsbeskrivelse for lungekræft på sundhed.dk

 

2.

Henvisningen skal være mærket ”lungekræftpakke” i feltet særlige forhold. Modtagende sekretær på Radiologisk Afd. markerer henvisningen med ”blåt flag”.

 

3.

Patienter skal forud for CT skanningen være relevant informeret om henvisningsdiagnosen og den indledende udredning af henvisende læge, samt være henvist til Klinisk Biokemisk Afdeling med henblik på at få foretaget blodprøve bl.a. plasma-creatinin/eGFR. Ved manglende plasma-creatinin/eGFR bestiller radiologisk sekretær plasma-creatinin/eGFR, og kontakter patienten så blodprøven er klar inden CT-skanningen. I Hobro/Farsø skal patienten have en tid den følgende hverdag, sekretæren bestiller blodprøve og patienten får taget blodprøve på sygehuset og afventer svar før undersøgelsen bliver lavet. I Aalborg gælder særlige forhold.

 

4.

Efter modtagelse af henvisning til CT-skanning af thorax og øvre abdomen sender sekretæren den til visitation ved radiolog, markeret med ”blåt flag”. Radiologen visiterer henvisningen med protokol 2.3 (CT af thorax og øvre abdomen med iv kontrast) med mindre der er kontraindikationer for kontrast, og sekretæren booker patienten til CT-tid indenfor 6 kalenderdage.

 

5.

Sekretæren kontakter patienten i e-Boks eller pr. telefon og informerer om undersøgelsestidspunktet.

 

6.

Efter CT-skanningen er udført beskrives den af radiolog indenfor 2 dage.

 

7.

Hvis egen læge (f.eks. ved en fejl) i stedet har sendt en henvisning på røntgen af thorax ”obs. lungekræft” eller "obs. hæmoptyse”, så afvises henvisningen af visiterende sekretær med denne frase:

 

Ændring af henvisning på røntgen af thorax obs. lungekræft/obs. hæmoptyse på ovenstående patient.

 

Du har henvist en patient til røntgen af thorax obs. lungekræft/obs. hæmoptyse, iflg. forløbsbeskrivelsen, skal denne type patienter henvises til CT-skanning obs. lungekræft eller CT-skanning obs. hæmoptyse. Derfor har vi afsluttet henvisningen og afventer en ny henvisning.

 

Ved hæmoptyse: såfremt patienten fortsat ønskes udredt med røntgenundersøgelse af thorax, henleder vi til, at du i den nye retningslinje skriver indikationen for ikke at henvise til relevant CT-skanning af thorax og øvre abdomen.

 

Pakkeforløbsbeskrivelsen for lungekræft i Region Nordjylland findes på: www.sundhed.dk

 

Vi takker på forhånd for din hjælp til et mere optimalt patientforløb.

Med venlig hilsen Billeddiagnostisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.

 

8.

Hvis en radiolog beskriver et røntgen af thorax hvor indikationen er ”obs. lungekræft” (f.eks. hvis undersøgelsen ikke er visiteret først), skal radiologen tilføje øverst i beskrivelsen under ”Konklusion”: Egen læge bør henvise patienten til CT-thorax/øvre abdomen i pakkeforløb. Tilsvarende, hvis der på henvisningen står ”obs. hæmoptyse” skal radiologen tilføje: Egen læge bør overveje at henvise patienten til CT-thorax/øvre abdomen i pakkeforløb[1].

 

9.

Hvis en patient henvises til en CT thorax og øvre abdomen ”obs. Lungekræft” og radiologen finder noget suspekt, så har radiologen ansvar for at ophænge CT skanningen til førstkommende hverdags lungemedicinske kræftpakke konference til vurdering (se punkt 12).

 

10.

Hvis en patient henvises til en CT af thorax og øvre abdomen ”Obs Lungekræft” og undersøgelsen beskrives som normal, så er det nok med en skriftlig beskrivelse. Radiologisk afdeling behøver ikke kontakte egen læge telefonisk.

 

11.

Hvis et konventionelt røntgen af thorax mod forventning viser en lungetumor, så skal beskrivende radiolog/sekretær, afhængigt af lokale forhold, telefonisk kontakte henvisende instans med henblik på at patienten skal gen-henvises til en CT-thorax og øvre abdomen med intravenøs kontrast under lungekræftpakken. Desuden skal det fremgå tydeligt i beskrivelsen under konklusionen.

 

12.

Udredning af patienter med tilfældigt fund af tumorsuspekt infiltrat på CT-skanning af thorax og abdomen udenom lungekræftpakken, henvist fra egen læge, speciallæge eller sygehusafdeling: beskrivende læge har ansvar for at undersøgelsen ophænges til førstkommende Akut Lungecancerkonference (enten ved sekretærbesked eller direkte ophængning på ALK).

 

 

 

CT-skanning af thorax og øvre abdomen udført i Aalborg, specielle forhold:

Alle CT-skanninger obs. lungekræft fra egen læge skal sættes på beskrivesporet: ”Thorax – Akut lungecancer, diktat”, henvisninger fra sygehus afdelinger skal beskrives på relevante sektions diktat spor. Herefter: Alle CT-skanninger obs. lungekræft skal sættes til konferencespor: ”Akut lungecancer”.)

Radiografen laver en CT-skanning af thorax og øvre abdomen efter protokollen CT - Thorax abdomen standard.

Patienten skal fra egen læge være relevant informeret om henvisningsdiagnosen og den indledende udredning, samt være henvist til Klinisk Biokemisk Afdeling med henblik på at få taget bl.a. plasma-creatinin/eGFR.

Undersøgelsestidspunktet gives af den ansvarlige sekretær til patienten via E-boks (eller telefonisk hvis patienten ikke har e-boks). Ansvarlig sekretær træffes i dagtid på hverdage på mobil telefonnummer. 41 26 26 32.

Ved manglende plasma-creatinin/eGFR gælder særlige forhold i Aalborg.

Ved forhøjet plasma-creatinin/for lav eGFR kontaktes en læge fra Thorax-sektionen for en afklaring, ”Akut kontakt til Radiologisk Afdeling” - se gældende instruks ”Kontrast – Retningslinjer for intravaskulær anvendelse af jodholdige kontraststoffer”

Det skriftlige svar på CT-skanningen foreligger altid hos egen læge 1 – 2 dage efter undersøgelsen.

Ved fund på CT-skanningen vil patientens billeder komme til ”akut lungecancer-konference”.

I forbindelse med konferencen overdrages det videre patientforløb til relevant klinisk afdeling via forløbskoordinator. Dette dokumenteres efterfølgende i beskrivelse.

 

Undersøgelsen konfereres næstfølgende morgen, på ”akut lungecancer-konference”, alle hverdage kl. 08.45. Tilstede ved konferencen vil være: Radiolog, lungemediciner og lungemedicinsk sekretær. Der tilføjes notat i beskrivelsen om behandlingsplan, både ved egne samt udefrakommende undersøgelser.

Beskrivespor og konferencespor:

Henvist fra egen læge/speciallæge: Beskrivespor: ”Relevant sektions beskrive spor”, ved positivt fund også til ”Akut lungecancerkonference”.

Henvist fra sygehusafdeling: På afdelingens beskrive- og konferencespor, ved positivt fund også til ”Akut lungecancerkonference” spor.

Når beskrivelsen er skrevet fremsender CT-sekretæren beskrivelsen til henvisende instans (med mindre der står i henvisningen at det også skal sendes til andre f.eks. egen læge).

 

 

Referencer:

Pakkeforløb for lungekræft, Region Nordjylland

 

Vejledning vedr. henvisning og visitation til billeddiagnostisk udredning af lunger med symvedr. Håndtering af symptomer fra lunger med særlig fokus ved mistanke om lungekræft, SST 20.11.2020

 

Lungekræft fra Lægehåndbogen

[1] Ifølge Rammenotat vedr. Håndtering af symptomer fra lungerne der kan være kræft, SST 24.6 2020, har den praktiserende/henvisende læge behandlingsansvaret på dette tidspunkt, og radiologen må gå ud fra at henviser har tænkt sig om, og ikke har en reel mistanke om lungekræft i alle andre tilfælde. Sådan tolkes Rammenotatet på Radiologisk Afd. Aalborg Universitetshospital.