Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pakkeforløb - Akut udredning af lungecancer

CT-teamets sekretærer er ansvarlige for koordinering af det radiologiske udredningsforløb.

Ved udredning af akut lungecancer er det vigtigt at skelne mellem

 

1.

Patienter henvist fra egen læge/speciallæge med mistanke om primær lungecancer og
 

2.

Udredning af patienter med tilfældigt fund af tumorsuspekt infiltrat på røntgen thorax henvist fra egen læge/speciallæge eller sygehusafdeling

 

 

1. Patienter henvist fra egen læge eller speciallæge:

Patienten henvises til RU af thorax i Åbent Ambulatorium på afsnit Nord, Hobro eller Farsø.

Henvisningen skal være mærket ”akut lungecancerudredning”.

Ved modtagelse af henvisningen til røntgen af thorax visiterer sekretæren denne direkte uden om læge til undersøgelse.

Sekretæren sætter undersøgelsen på beskrivesporet: ”Thorax – Akut lungecancer, diktat” og konferencespor: ”Skal ikke konfereres”. Henvisningen markeres med blåt flag.

Husk at tilføje ”Tjekskema: Lungecancer”.

 

 

Røntgen af thorax:
 

I forbindelse med thoraxundersøgelsen på ”akut lungecancer”-forløbene, skal radiografen tjekke om undersøgelsen er lagt på ”Thorax - Akut lungecancer, diktat”.

Radiografen tager røntgenbilleder af thorax.

Patienter henvist fra egen læge skal have svar på undersøgelsen hos egen læge.

Ved undersøgelse før kl. 12.00 foreligger det skriftlige svar hos egen læge den følgende hverdag.

Ved undersøgelse efter kl. 12.00 foreligger det skriftlige svar hos egen læge i løbet af den efterfølgende hverdag.

Patienter henvist fra sygehusafdelinger, skal have svar fra henvisende afdeling. Svaret skal også tilgå egen læge.

Hvis patienten skal have foretaget en CT-skanning sender egen læge / sygehusafdeling en ny henvisning til dette.

Patienten skal fra egen læge være relevant informeret om henvisningsdiagnosen og den indledende udredning, samt være henvist til Klinisk Biokemisk Afdeling med henblik på at få foretaget blodprøve bl.a. plasma-creatinin/eGFR.

 

Læge fra Thorax – sektionen indskriver selv notatet i EASYVIS - RIS.

 

Hvis pt. skal videreudredes med en CT-skanning:
 

Egen læge / sygehusafdeling sender en ny henvisning til CT-skanning, henvisningen skal være mærket ”akut lungecancer”. CT-sekretæren visiterer selv henvisningen. Henvisningen markeres med blåt flag.

CT-sekretæren booker en CT-tid næstfølgende dag og kontakter patienten pr. telefon og informerer om undersøgelsestidspunktet.

Alle CT-undersøgelser fra egen læge skal sættes på beskrivesporet: ”Thorax – Akut lungecancer, diktat”, henvisninger fra sygehus afdelinger skal beskrives på relevante sektions diktat spor.

Alle CT-undersøgelser skal sættes til konferencespor: ”Akut lungecancer”.

Henvisningen markeres med et blåt flag.

Husk at tilføje ”Tjekskema: Lungecancer”.

 

CT-skanning af thorax:
 

Radiografen laver en CT-skanning af thorax og øvre abdomen efter protokollen CT - Thorax abdomen standard

I forbindelse med CT-skanning af thorax på ”akut lungecancer” forløbene, skal radiografen tjekke om undersøgelsen er lagt på ”Thorax – Akut lungecancer, diktat”, hvis henvist fra egen læge eller relevante sektions diktat spor, hvis henvist fra sygehus afdleing” og ”Akut lungecancerkonference”. Patienten skal fra egen læge være relevant informeret om henvisningsdiagnosen og den indledende udredning, samt være henvist til Klinisk Biokemisk Afdeling med henblik på at få taget bl.a. plasma-creatinin/eGFR.

Ved manglende plasma-creatinin/eGFR skal patienten have en tid den følgende hverdag.

Undersøgelsestidspunktet gives af den ansvarlige sekretær, som i dagtid kan træffes på mobil telefonnummer. 41 26 26 32.

Patienten skal selv opsøge egen læge, som skal sikre at blodprøven er klar til det nye undersøgelsestidspunkt.

Ved forhøjet plasma-creatinin/for lav eGFR kontaktes en læge fra Thorax-sektionen for en afklaring, ”Akut kontakt til Radiologisk Afdeling” - se gældende instruks ”Kontrast – Retningslinjer for intravaskulær anvendelse af jodholdige kontraststoffer”

Det skriftlige svar på CT-skanningen foreligger altid hos egen læge 1 – 2 dage efter undersøgelsen.

Ved fund på CT-skanningen vil patientens billeder komme til ”akut lungecancer-konference”.

 

I forbindelse med konferencen overdrages det videre patientforløb til relevant klinisk afdeling via forløbskoordinator. Dette dokumenteres efterfølgende i beskrivelsen.

Undersøgelsen konfereres næstfølgende morgen, på ”akut lungecancer-konference”, alle hverdage kl. 08.45. Tilstede ved konferencen vil være: Radiolog og lungemediciner.

 

Vigtigt:

Alle CT- og thoraxbeskrivelser skal sendes til henvisende afdeling og altid med kopi til egen læge.

 

2. Udredning af patienter med tilfældigt fund af tumorsuspekt infiltrat på røntgen af thorax henvist fra egen læge/speciallæge eller sygehusafdeling:

Der foretages beskrivelse af undersøgelse, herunder specielt fremhævelse af tumormistanken.

Henvisende instans skal sørge for at henvise patienten til CT-skanning via det akutte telefonnummer 41 26 26 32.

CT-sekretæren i Radiologisk Afdeling sørger for, at der findes en akut CT-skanningstid og meddeler henvisende instans denne i forbindelse med telefonkontakten og sørger for:

At henvisende instans fremsender henvisning mærket ”akut lungecancerudredning”.

At henvisende instans kontakter patienten og orienterer om tidspunktet for undersøgelse.

At henvisende instans foranlediger at patienten får taget plasma-creatinin, der skal foreligge til undersøgelsen.

 

Beskrivespor og konferencespor:

Henvist fra egen læge/speciallæge:
Beskrivespor: ”Relevant sektions beskrive spor”, ved positivt fund også til ”Akut lungecancerkonference”.

 

Henvist fra sygehusafdeling:
På afdelingens beskrive- og konferencespor, ved positivt fund også til ”Akut lungecancerkonference” spor.

 

Henvisningen markeres med blåt flag i RIS. Undersøgelsen sættes på ”Tjekskema: Lungecancer”.

 

Når beskrivelsen er skrevet fremsender CT-sekretæren beskrivelsen til henvisende instans og egen læge for at orientere om konferencebeslutningen.

 

Udredning af patienter med tilfældigt fund af tumorsuspekt infiltrat på CT skanning henvist fra egen læge/speciallæge eller sygehusafdeling.

Beskrivende læge har ansvar fora t undersøgelsen lægges til ”akut lungecancerkonference”.

 

 

Link:

”Pakkeforløb for lungecancer”