Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patientinformation ved diagnostiske og terapeutiske indgreb udført på Radiologisk Afdeling

 

 

Før hvert terapeutisk eller diagnostisk indgreb, der indebærer potentiel risiko for patienten, skal denne informeres.

 

Informationen skal være mundtlig, og der skal være en kort notits, i generel note og i patientens journal om, at informationen er givet.

 

Der skal skrives hvad man har informeret om og patientens reaktion på dette.

 

Informationen skal beskrive indgrebets tekniske art, f.eks. ultralydsvejledt intervention, arteriografi eller finnålsbiopsi.

 

Der skal gives en let forståelig information om eventuelle bivirkninger og risici sammenholdt med den gevinst, der vil ligge i at gennemføre undersøgelsen for den enkelte patient.

Information bør gives på et let forståeligt dansk, således at patienten er i stand til at afveje ulemper mod fordele.

 

Ønsker patienten derefter ikke at få foretaget undersøgelsen/indgrebet, anføres dette i journalen.