Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Inkarcereret hernie

 

Formål

At sikre optimal observation og pleje af patienter med inkarcereret hernie, før og efter operation.

 

Definition af begreber

Et hernie = en udposning af peritoneum, med eller uden indhold af andre strukturer gennem et svagt sted i bugvæggen.

Reponibel = Kan skubbes på plads.

Irreponibel = Kan ikke skubbes på plads.

Inkarcereret = Irreponibelt med tegn på truet blodforsyning.

TED-strømper = Thrombo-Embolie-Deterrent – antiemolistrømpe, som forebyger venetrombose i ben pga. immobilisering med begrænset brug af venepumpen.

 

Beskrivelse

Tjekliste

En liste over de forhold/opgaver som skal være løst og/eller taget højde for, i forbindelse med klargøring af operationspatient.

Årsager

Medfødte svage, eller erhvervede, steder i bugvæggen.

Forhøjet intraabdominalt tryk.

 

I Modtagelsen

væsketal

type – hvis den ikke foreligger

Bac-test

Urin stix

EKG: alle patienter>50 år, hvor AMI eller anden hjertesygdom ikke kan udelukkes. I realiteten vil det sige de fleste voksne med obs. for inkarceration og/eller påvirket almentilstand.

Infektionstal

Blodsukker: Alle patienter med kendt diabetes, samt patienter hvor diabetes ikke kan udelukkes.

I.v.-adgang: Opsætning af i.v.-væske.

Ventrikelsonde: ved symptomer på ileus.

 

På afsnit 404, afsnit 106 og afsnit 109

Velkomstpjece udleveres for at reducere patientens og pårørendes angst og utryghed i den akutte fase. Skriftlig information opfølges mundtligt.

Den sygeplejerske/social- og sundhedsassistent der modtager patienten og laver indlæggelsessamtale, er patientens kontaktperson. Der udleveres visitkort med kontaktpersonens navn på. Patientens kontaktperson dokumenteres i Clinical Suite.

Indlæggelsessamtale påbegyndes i det omfang tilstanden tillader. Skal være udført inden 24 timer.

KRAM screening og ernæringsscreening er elementer i indlæggelsessamtalen.

Patienten skal tryksårsscreenes indenfor 2 timer og relevant madras skal vælges (se instruks).

 

Observationer

Når inkarceration er diagnosticeret vha. CT-skanning, holdes patienten fortsat fastende, og gøres klar til operation.

 

Narkoseklargøring

Journal skal til Narkosen, anæstesijournal og præseddel lægges i journalen.

Narkoselæge orienteres af vagthavende læge om akut operation.

Patienten meldes telefonisk til operation af operatøren: Kl. 08.00-15.40 tavlefører (40514), kl. 15.40-07.40 vagthavende sygeplejerske (40514).

Sikre, at patienten er informeret om operationen.

Påklædning: frakturskjorte.

TED-strømper efter ordination

Innnohep efter ordination.

Klipning – efter afdelingens retningslinjer.

Præ-medicin: efter ordination.

Smertestillende efter ordination.

Præoperativ tjekliste udfyldes og medsendes til operation (se instruks).

 

Postoperativt

Obs vandladning

obs. flatulens og afføring

tp. og pulsmåling x 2 dgl

Observation af forbinding mhp. sivning

Observation af sår mhp. infektion (rødme, varme, hævelse, sivning)

Kost efter ordination.

Mobilisering hurtigst muligt, på operationsdagen.

Forbinding kan fjernes efter 24 timer. Ved gennemsivning skiftes denne, og kan så først fjernes efter 1 døgn.

Informeres om operation af læge – helst operatøren.

 

Udskrivelse

Kan udskrives ved velbefindende samme dag, ellers efterfølgende dag.

Informeres om løfteforbud. Ingen restriktioner, hvis ikke andet er ordineret i journalen.

Informeres om tegn på infektion (tp., rødme, varme, hævelse, pus, og smerter).

Suturer/agraffer fjernes 10. dag hos egen læge (agraftang medgives).

”Vejledning efter operation” udleveres.

 

Referencer

www.lægehåndbogen.dk