Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rødt sectio - Sygeplejeinstruks (Graviditets- og Ultralydsafsnittet)


Definition
Rødt sectio er akut og uopsætteligt.
 

Formål
Barnet skal være født senest 15 minutter efter ordination af sectio.


Beskrivelse

P

Jordemoder/sygeplejerske ringer på Fødegangen lokal 6-3109/6-3108 og melder rødt sectio til afdelingsjordemoder/jordemoder.

P

'Rødt sectio-kald' aktiveres på fødegangen af afdelingsjordemoder.

P

Afdelingsjordemoder finder jordemoder til at gå på operationsgangen og sygehjælper/SOSA, kontaktes koordinatoren, Graviditets-og Ultralydsafsnittet, lokal 6-3001.
Koordinator finder jordemoder fra Graviditets- og Ultralydsafsnittet til at gå på operationsgangen.

P

Jordemoder/sygeplejerske fra Graviditets- og Ultralydsafsnittet drager omsorg for patientens mand og følger ham til fødegangen/ operationsgangen og overlader ham til sygehjælper/SOSA.

P

Action-card Rødt sectio. Februar 2006 aktiveres.Referencer:
Action-card Rødt sectio. Februar 2006.
Gyn.OP – Fødegangen – Anæstesiafdelingen.