Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Operationsstuekoordinatorens funktion i øjenoperationsafsnittet
 

Operationsstuekoordinator = den operationssygeplejerske, som har gulvfunktionen den pågældende dag på den pågældende operationsstue.

Funktionen indebærer følgende:

  • • Starte dagen med at koordinere operationsprogrammet med narkosesygeplejersken i tilfælde af generel anæstesi

  • • Have overblik over operationsprogrammet for den enkelte operationsstue

  • • Have overblik over hvilke personalemedlemmer, der indgår i den enkelte operationsstues team

  • • Evt. klargøring af ambulant patient, se Præ og postoperativ sygepleje til patienter til ambulant operation

  • • Ansvarlig for at der bliver sendt rettidig bud efter næste patient i samarbejde med det øvrige operationsstueteam

  • • Ansvarlig for at patientforløbene afvikles hensigtsmæssigt herunder at undgå unødig ventetid

  • • Ansvarlig for at kirurgen kontaktes inden patienten bedøves

  • • Operationsstuekoordinator er den, der bliver orienteret om evt. ændringer på operationsprogrammet på den pågældende operationsstue

  • • Sammen med det øvrige team på stuen ansvarlig for at der dokumenteres efter forskrifterne i elektronisk journal.