Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

KRAM-screening i kæbekirurgisk regi

Beskrivelse

Hvem skal screenes:

 • Alle patienter, der møder til forundersøgelse før indlæggelse, dagkirurgi eller som indgår i patientforløb i kæbekirurgisk regi med efterfølgende operation eller behandling.

 • Akutte patienter screenes på NHH.

 • Patienter fra andre afdelinger screenes i deres stamafdelinger.

 • Patienter i palliativ behandling screenes ikke.

 

Hvordan foretages screeningen:

 • Patienten tilsendes spørgeskema sammen med indkaldelsen. Spørgeskemaet indeholder oplysninger om KRAM-faktorer.

 • Oplysningerne vægt, højde, rygning og alkohol indtastes i EPJ.

 

 • Tandlægen og sygeplejersken vurderer, om der er behov for intervention.

 

 • Når der er identificeret sundhedsmæssige risikofaktorer, afholdes der en forebyggelsessamtale med patienten, som også dokumenteres. Der angives, hvilken opfølgning og interventionstilbud, der planlægges iværksat i henholdsvis kommunalt eller hospitalsregi. Endelig skal det dokumenteres, hvilket skriftligt informationsmateriale, patienten har fået udleveret.

 

 • Hvis patienten skal have en forebyggelsessamtale eller-intervention i forebyggelsesambulatoriet, Sund Info, skal der sendes en intern henvisning indeholdende oplysninger om henvisningsårsag, plan for behandling/operation, patientens telefonnummer, højde og vægt, forbrug af tobak og antal pakke år.

 

 • Det dokumenteres i journalnotatet/epikrisen, at patienten er KRAM-screenet, og om hvorvidt der er behov for intervention.

 

 • Screening foretages 1 x årligt.

 

 

 

Målgruppe:

 

Ansvarsfordeling af Kram screening i kæbekirurgisk regi:

Sygeplejersker, kæbekirurger, uddannelsestandlæger, tandplejere og ortodonter ansat i Kæbekirurgisk Afdeling samarbejder omkring kramscreening og vurdering af patienterne i afdelingen.

 

Formål :

 

Overvægt, rygning, storforbrug af alkohol samt fysisk inaktivitet er associeret med livsstilssygdomme, øget morbiditet og mortalitet. En systematisk screening vil styrke forebyggelsesindsatsen gennem tidlig opsporing og registrering af patientens risikofaktorer.

Dette skal støtte det sundhedsfaglige personale i vurderingen af, hvem der har behov for en motiverende og forebyggende samtale på hospitalet og tydeliggøre hvilke patienter der har behov for en forebyggende indsats i almen praksis eller kommune.

Definition af begreber:

 

 • Kost. (underernæring og overvægt)

 • Rygning

 • Alkohol

 • Motion (fysisk inaktivitet)