Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Abortsamtale – tilmelding

 

Formål

At personalet kan tilmelde en patient til abortsamtale hos sygeplejerske Eva Damsgaard.

Definition af begreber

Ingen.

Beskrivelse

Patienten kan henvises fra:

  • • Egen læge

  • • Afdelingens læger, plejepersonale og jordemødre

 

Henvisning fra Egen læge:

Henvisningen skal sendes til sekretær Elsebeth Høgh Jensen, Gyn. Amb. Elsebeth finder en ambulant tid til patienten sammen med afdelingssygeplejerske Christina Østergaard, GOO eller souschef Lene Abrahamsen, GOO. Elsebeth booker patienten i bookingsystemet.

Elsebeth sender et specielt abortsamtalebrev (Indkaldelse abortsamtale gyab) eller ringer til patienten.

 

Henvisning fra afdelingens personale:

Der ringes eller sendes en seddel med patientens data og ønske til sekretær Elsebeth Høgh Jensen på tlf. 99 64 23 04. Elsebeth finder en ambulant tid til patienten sammen med afdelingssygeplejerske Christina Østergaard, GOO eller souschef Lene Abrahamsen, GOO.

Elsebeth booker patienten i bookingsystemet.

Elsebeth sender et specielt abortsamtalebrev (indkaldelse abortsamtale gyab) eller ringer til

patienten.

 

Det er vigtigt at patienten får udleveret eller tilsendt det specielle abortindkaldelsesbrev, da der

heri står at der er afsat 1 time til samtalen, og at det er vigtigt at patienten melder afbud, hvis hun

er forhindret eller ikke har behov for samtalen.

 

Referencer