Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ernæringsplan og rådgivning til ambulante børn og unge

 

Målgruppe og anvendelsesområde

Klinisk personale, som er involveret i udredning og behandling af børn og unge i ambulant behandling i Klinik Børn og Unge. Instruksen omfatter:

 

 • • Børn 0 – 15 år

 • • Unge i alderen 16 – 17 år

 

 

Afgrænsning

Instruksen omfatter ikke:

 

Beskrivelse

Monitorering og rådgivning omkring ernæringstilstanden hos ambulante børn:

 

Der tages stilling til følgende tiltag, hvoraf punkt 1 og 2 er obligatorisk:

 

 1. 1. Monitoreringsplan udarbejdes for vægt og højde og der vurderes ud fra vækstdiagram kurven:

 1. a. altid når han/hun er i medicinsk behandling

 2. b. i overensstemmelse med behandlingsplanen ved øvrige børn/unge

 

 1. 2. Patienten tilbydes en forebyggelsessamtale herunder tages stilling til inddragelse af nærmeste pårørende og/eller tilbydes information om ernæringsmæssige faktorers betydning for aktuel sygdom

 

 1. 3. Plan for motion

 

 1. 4. Patienten tilbydes evt. hjælp til at finde kommunale tilbud

 

 1. 5. Ved svære tilfælde henvises evt. til diætist

 

 1. 6. Evt. revurdering af medicinsk behandling

 

 

 

 

Alle tiltag dokumenteres på KRAM registreringsark: screening og intervention af Børn og Unge og i patientens journal.

 

Definition af begreber

Underernæring

Insufficient indtag af energi og protein. BMI under 10 % percentilen (10 % percentilen refererer til den nedre grænse på BMI kurverne for henholdsvis piger BMI kurve - Piger og drenge BMI kurve - Drenge) eller uhensigtsmæssig vægttab.

 

Overvægt

Defineres som en tilstand, hvor fedtmængden i kroppen er øget så meget, at det kan påvirke helbredet. BMI over 90 % percentilen (90 % percentilen referer til den øvre grænse for BMI kurve for henholdsvis piger BMI kurve - Piger og drenge BMI kurve - Drenge). 

Vækstdiagram forefindes i papirform i Klinik Børn og Unge.

 

Ernæringsscreening

Er et redskab til at identificere de børn/unge, for hvem sygdomsforløbet kan forværres, hvis der ikke gøres en målrettet ernæringsindsats.

 

Kostform

På baggrund af barnets alder og sædvanlige kostvaner samt ernæringsvurderingen (overvægt/underernæring), vurderes patientens behov for energitrin, hvilket omsættes til en konkret kostform, som ordineres af læge eller sygeplejerske

 

Vækstdiagram

Er et redskab til at identificere højde og vægt udvikling over tid.

 

BMI til piger og drenge

Er et redskab til at identificere et øjebliksbillede af overvægt / underernæring målt i BMI (Body mass index)

 

 

Formål

At ambulante patienter, som i KRAM screening er identificeret med enten øget risiko for overvægt eller underernæring, får tilbudt information om de ernæringsmæssige risikofaktorers betydning for prognose for aktuel sygdom, samt vejledning om helbreds- og behandlingsfordele ved ændring af kost- og spisevaner

At ambulante patienter ved ønske om kostvejledning, deltagelse i livsstilsgruppe o. lign. rådgives vedr. relevant tilbud i sygehusregi eller hjemkommune.

 

 

Referencer

Referencer, herunder relevant lovgivning og links

 

 • Mad og måltidspolitik i Region Nordjylland

 

 • Monitorering af forekomsten af fedme, Motions- og Ernæringsrådet 2008