Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Gastroskopi – sygeplejeopgaver AKO

 

Formål

At beskrive plejepersonalets opgaver i forbindelse med undersøgelse og udredning af patienter med symptomer på sygdom i de øvre gastrointestinale områder.

 

Definition af begreber

Gastroskopi er en undersøgelse af eosophagus, ventrikel og duodenum med et fleksibelt endoskop.

Primærperson: sygeplejerske/sygeplejestuderende.

Sekundærperson: sygeplejerske/sygeplejestuderende/social- og sundhedsassistent/sygehjælper.

NordEPJ: Elektronisk journal.

 

Beskrivelse

Forberedelse på undersøgelsesstuen – primær- og sekundærperson

Undersøgelse foregår med patient lejret i seng eller på lejet.

Sug og ilt kontrolleres.

Rullebord klargøres med papirunderlag og renseventil.

Kapsel med steril vand.

Bidering.

Usterile firkanter.

 

Søjlen klargøres med sugepose og ½ l steril vandflaske kobles med Smartcap (på stue 1, 3 eller 5 – smart-cap til CO2

Rent gastroskop klargøres med sterile propper og ventiler og kobles til skopisøjlen.

Skopet testes for lys, sug, skyl, luft og hvidstilles.

 

Forberedelse af patienten - primærperson

Orienterer sig om patienten via henvisning fra anden afdeling, NordEPJ eller henvisning fra egen læge.

Sikrer sig korrekt patientidentifikation i henhold til De 5 trin.

Sikre sig at patienten er fastende.

Spørge om patienten har allergi.

Kontrol af INR

  • • Ved diagnostisk gastroskopi med simpel biotering må INR ikke være over 3,0

  • • Ved gastroskopi med polypfjernelse må INR ikke være over 1,5

Orientere lægen hvis blodprøvesvarene ligger udenfor normalområdet.

Informerer og orienterer patienten om undersøgelsen.

Lægen taler med patienten.

Hvis der er pårørende med, kan denne få lov at være på stuen under undersøgelsen. Ellers følges denne ud og kan vente i venteområdet.

 

Undersøgelsen

Primærperson

Benytter handsker.

Står ved patientens hoved og holder bideringen på plads i patientens mund samt støtter patientens nakke.

 

Orienterer og beroliger patienten undervejs i undersøgelsen.

 

Sekundærperson

Står bag ved patienten og holder evt. patienten i hånden.

Bistår ved evt. bioptering, og gennemfører procedure for bioptering.

 

Efter undersøgelsen

Primærperson

Efter undersøgelse fjernes bidering og patienten soigneres.

Eleverer hovedgærde og støtter patienten, mens lægen orienterer om undersøgelsesfund og efterforløb. Evt. pårørende hentes på stuen inden, hvis patienten ønsker dette/får patienten op at sidde.

Sikrer at patienten føler sig velinformeret og er velbefindende.

Bistår ved procedure af eventuel prøveforsendelse.

Bistår ved oprydning på stuen.

Dokumenterer patientforløbet på observationsark.

Tilbyder patienten lidt at drikke. Følger evt. patienten tilbage til venteværelset, medgiver patienten ”efter undersøgelse af mavesækken”.

 

Sekundærperson

Foretager gennemskyl og manuel rengøringsprocedure af gastroskopet på undersøgelsesstuen.

Evt. kontakter portøren.

Foretager den resterende rengøringsprocedure af gastroskopet i skyllerummet.

Foretager oprydning på undersøgelsesstuen.

 

Referencer

  1. 1. Håndtering og rengøring af fleksible endoskoper (hyg. inst.).

 

  1. 2. Instruks for Rekvisition af og prøvetagning til diagnostisk undersøgelse

 

  1. 3. instruks: Tromboseprofylakse til patient i AK-behandling