Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Methotrexat-behandling. Monitorering af evt. leverpåvirkning under

Beskrivelse1

Problemstilling1

Rekommandationer1

Pre-Mtx. vurdering1

Tilhører patienten en risikogruppe1

Follow-up under Mtx. behandling1

Reference2

Beskrivelse

Problemstilling

Det diskuteres hvad den reelle risiko for bivirkning på leveren er under behandling med Mtx. – måske ses leverskade med fibrose/cirrose kun hvis der er andre risikofaktorer (ref.). Monitorering med serielle leverbiopsier får sjældent konsekvens for patientbehandlingen og nyere undersøgelser tyder på at der kun sjældent udvikles cirrhosis hepatis som følge af Mtx.behandling. Der kommer en del specialist henvisninger fra såvel dermatologer som reumatologer på denne problemstilling.

Rekommandationer

Pre-Mtx. vurdering

Kandidater til behandling screenes for flg.:

  • • Knoglemarvsfunktion (hæmatologi)

  • • Nyrefunktion (væsketal, creatinin-clearance)

  • • Leverfunktion (levertal, GGT, MCV, Ferritin), PIIIP

Tilhører patienten en risikogruppe

  • • Alkohol overforbrug (MCV, GGT, Ferritin)

  • • Adipositas (Vægt/højde anføres i henvisning af hensyn til valg af ultralydvejl. eller Menghini biopsi)

  • • Diabetes Mellitus

  • • Anden medicin (NSAID, ASA)

  • • Anden leversygdom (Hep. B, C, evt. autoimmun)

og/eller er der persisterende forhøjelse af ALAT/PIIIP, udføres der leverbiopsi før behandlingsstart for at afklare, om der er fibrose.

Follow-up under Mtx. behandling

Kontrol af levertal og PIIIP hver 1.-3. måned og

- hvis disse parametre bliver persisterende forhøjede, gøres leverbiopsi

- hvis sikkerhedsparametre er normale, kan biopsi under alle omstændigheder overvejes efter mindst 2 års behandling, eller når den akkumulerede Mtx. dosis overstiger 2(-5) g.

Reference

Aithal GP et al. Alimentary Pharmacol Therap 2004; 19(4): 391-9.