Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Bronkiektasier – crash

 

 

Udredning

Patienterne ses primært i Udredningsklinikken, Hobro

 

Paraklinik

Standardudredning

Spirometri, HR-CT-scanning af thorax, blodprøver (CRP, Hb, IgA, IgM, IgG og subklasser, mannan bindende lektin)

Klinisk afdækning

Dagligt symptombillede, exacerbationsfrekvens, comorbiditeter (autoimmune sygdomme, andre kroniske lungesygdomme)

Rådgivning

PEP-fløjte, motion, selvbehandlingsplan, inkl. udlevering af ekspektoratdåser (se bilag 1 og 2), ved 3+exacerbationer/år overvej forebyggende antibiotika. Ingen/sparsomme exacerbationer kan pt følges hos e.l. med rådgivning i hh til DLS-instruks. Ved vurdering af behov for videre opfølgning ses pt én gang til fremmøde i bronkiektasiambulatoriet forud for opfølgning i det symptomdrevne ambulatorium.

 

Symptomdrevet ambulatorium

  1. 1. Alle patienter, som følges i det symptomdrevne ambulatorium skal have selvbehandlingsplan. Patienterne modtager spørgeskema (bronchiectasis health questionnaire, BHQ) hver 3. måned via SMS/E-boks. Ved øget antal symptomer/exacerbationer kontaktes pt. telefonisk. Der tages her stilling til behov for fremmøde-tid. Patienterne har selv mulighed for at kontakte afdelingen ved manglende symptomkontrol. Ligeledes kan pt henvende sig til sekretariatet ved behov for yderligere ekspektoratdåser/fornyelse af recept på forebyggende antibiotika

  2. 2. (Fra vinter 20-21): Selvbookning til spirometri uden lægekontakt 1 gang årligt på én af Aalborg Universitetshospitals matrikler. Fald i lungefunktion medfører stillingtagen til telefonisk/fremmøde kontakt.

 

 

DANSK LUNGEMEDICINSK SELSKAB

 

Retningslinje/ Instruks vedrørende Bronkiektaiser kan findes hos DLS - https://www.lungemedicin.dk/

 

Billede 2

 

under ”Retningslinjer” Billede 4

 

 

eller under fanen Billede 6