Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Knoglemarvsundersøgelse (Jamshidi-biopsi) – Medicinsk Afdeling, RHN

Forberedelse

Procedurebakke til knoglemarvsundersøgelse findes frem og tjekkes vedr. indhold.

 

Jamshidi-biopsi-sæt

Nålen findes i flere længder. Vælg den korteste nål, som vurderes at kunne nå spongiosa.

 

I øvrigt skal der bruges

 1. 1. Sterile handsker, evt. operationshue, sterilt hulstykke, jodsprit eller klorhexidin 0,5% til huddesinfektion

 2. 2. Lokal analgesi: Lidokain med adrenalin 20 mg/1 ml

 3. 3. Øre-lancet og skalpel til hudincision

 4. 4. 2 sterile sprøjter på 20 ml

 5. 5. 8 objektglas til udstrygning af perifert blod

 6. 6. 5 objektglas til udstrygning af knoglemarv

 7. 7. 2 objektglas til knogle-imprint

 8. 8. 2 præparat-beholdere uden formalin til koagel og knoglebiopsi.

 

Fremgangsmåde

 1. 1. Patienten lejres på siden med let fleksion i hofter og knæled. Spina iliaca post. sup. lokaliseres.

 2. 2. Efter huddesinfektion anlægges lokal anæstesi i hud, subcutis og på periost. Det er vigtigt at lægge et godt depot omkring periost, flere steder (5-10 ml). Virkningen af lokal anæstesi er maksimal efter 5-10 minutter.

 3. 3. Mens lokalanæstesien indtræder udtages kapillærblod fra øreflip.
  Der gøres huddesinfektion, og der prikkes hul i øreflippen med lancet.
  Der t
  ages herefter blod til 8 udstrygninger.
  Perifert blod til undersøgelsen dryppes direkte fra øre eller finger ned på objektglas.

 4. 4. Huden over spina iliaca post. sup. desinficeres x 2 på et mindst 10 x 10 cm stort område. Lufttørring mellem hver procedure. Huden afdækkes herefter med sterilt hulstykke.

 5. 5. Herefter arbejdes der efter sterile retningslinjer.

Aspiration

Aspiration udføres med en engangsaspirationsnål.

Der sigtes direkte mod SIPS. Når nålen er i kontakt med spina, bores der igennem compacta under stadige små rotationer skiftevis med og mod uret. Samtidig anvendes et let til moderat tryk, som afhænger af, hvor hård knoglen er. Hos patienter med osteoporose/myelomatose skal der stort set ikke anvendes tryk.

Når nålen er i spongiosa (mærkes ved at modstanden giver sig en smule efter 0,3-0,5 cm) fortsættes 0,5-1 cm, stiletten fjernes og 10 ml engangssprøjte påsættes. Herefter aspireres med et kort og kraftigt træk. Når marv kommer til syne i sprøjten, slippes trækket hurtigt, men kontrolleret. Der fordeles til hhv. flow, udstryg og koagel i nævnte rækkefølge. Koagel dækkes af assistent i formalin.

 

Biopsi

Der laves med skalpel en ca. 3 mm hudincision.
Jamshidi-nålen samles med stiletten.

 

Nu udbores en knogleprop, idet nålen (uden stilet) roteres med/mod uret indtil den er ca. 2-3 cm inde i spongiosa. Den grå ”lås” slås over. Til slut vrides/vrikkes nålen lidt fra side til side for at løsne biopsien, hvorefter den gule ”spade” trækkes ud.
På OP-bordet slås den grå lås tilbage.

Knoglebiopsien fjernes retrogradt gennem nålens lumen ved hjælp af den medfølgende metalstav. Der laves 2 imprint ved at trille knoglebiopsien over 2 objektglas.
Biopsien anbringes herefter i den ene præparat-beholder og dækkes af formalin.

Indstiksstedet komprimeres godt med en gazeserviet. Hos patienter med trombocytopeni er det vigtigt at lave en god kompression i mindst 5 minutter, for at undgå hæmatomdannelse. Da knoglemarvs-undersøgelsen er af diagnostisk karakter, ofte hos patienter med maligne blodsygdomme, er trombo-cytopeni ikke nogen kontraindikation for denne undersøgelse.

Alt materiale sendes til PAI efter at lægen, der har udført indgrebet, har udfyldt rekvisitionsseddel til PAI med oplysning om det perifere blods sammensætning m.m. samt obs. diagnose.