Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Knoglemarvsundersøgelse (Jamshidi-biopsi) – Klinik Medicin, SVE

Beskrivelse

Proceduren indeholder udtagelse af blod og knoglemarv, med mulighed for at bedømme marvens aktivitet (hyper/normo/hypoplastisk) og de enkelte cellers morfologi og fordeling.
Når biopsien udføres på nedennævnte måde, har man størst mulighed for at opnå egnet materiale, især hos patienter med aplasi/hypoplasi eller fibrose i marven, idet marvrummet på angivne sted er stort og befinder sig proksimalt i skelettet. For at undgå marvtom knoglebiopsi udbores knogleproppen før der aspireres knoglemarv.

Undersøgelsen udføres i Diagnostisk Center.

Man bør se én Jamshidi-biopsi og udføre én Jamshidi-biopsi under supervision, før man selvstændigt udfører undersøgelsen.

Forberedelse

Procedurebakke til knoglemarvsundersøgelse findes frem og tjekkes vedr. indhold.

Ved behov for undersøgelse i weekender/vagter hentes procedurebakken til knoglemarvsundersøgelse i Diagnostisk Center – Rum nr. 42.02.069.

 

Jamshidi-biopsi-sæt indeholder (sterilt)

 1. 1. Jamshidi-kanyle + stilet + låg til fastholdelse af stilet + "håndtag"

 2. 2. Metalstav (til udtagelse af knoglestykke).

I øvrigt skal der bruges

 1. 1. Sterile handsker, mundbind, evt. operationshue, sterilt hulstykke, jodsprit eller klorhexidin 0,5% til huddesinfektion

 2. 2. Lokal analgesi: Leostesin 1-2%

 3. 3. Øre-lancet og skalpel til hudincision

 4. 4. 2 sterile sprøjter på henholdsvis 10 og 20 ml

 5. 5. 8 objektglas til udstrygning af perifert blod

 6. 6. 5 objektglas til udstrygning af knoglemarv

 7. 7. 2 objektglas til knogle-imprint

 8. 8. 2 præparat-beholdere uden formalin til koagel og knoglebiopsi.

 

Fremgangsmåde

 1. 1. Patienten lejres på siden med let fleksion i hofter og knæled. Spina iliaca post. sup. lokaliseres.

 2. 2. Efter huddesinfektion anlægges lokal anæstesi i hud, subcutis og på periost. Det er vigtigt at lægge et godt depot omkring periost, flere steder (5-10 ml).

 3. 3. Mens lokalanæstesien indtræder udtages kapillærblod fra øreflip.
  Der gøres huddesinfektion, og der prikkes hul i øreflippen med lancet.
  Der tages herefter blod til 8 udstrygninger.
  Perifert blod til undersøgelsen, dryppes direkte fra øre eller finger ned på objektglas.
  Hårrør må ikke anvendes!

 4. 4. Huden over spina iliaca post. sup. desinficeres x 2 på et mindst 10 x 10 cm stort område. Lufttørring mellem hver procedure. Huden afdækkes herefter med sterilt hulstykke.

 5. 5. Herefter arbejdes der efter sterile retningslinjer.

 6. 6. Selve biopsien:

 • • Der laves med skalpel en ca. 3 mm hudincision.
  Jamshidi-nålen samles med stiletten. Herefter bores Jamshidi-nålen i retning mod samsidige spina iliaca ant. sup. gennem periost, idet den drejes med/mod uret skiftevis. Stiletten fjernes så snart periost er perforeret. Herefter indføres den gule ”spade”.
  Nu udbores en knogleprop, idet nålen roteres med/mod uret indtil den er ca. 2-
  3 cm inde i spongiosa. Til slut vrides/vrikkes nålen lidt fra side til side for at løsne biopsien, hvorefter den gule ”spade” trækkes ud.
  Er der ingen knogle i ”spaden”, borer man lidt videre med Jamshidi-nålen uden stilet eller ”spade”, og herefter fjerner man nålen.
  OBS: Hos patienter med myelomatose kan knoglen være uhyre skrøbelig, hvorfor største forsigtighed skal udvises.

 • • Knoglebiopsien fjernes retrogradt gennem nålens lumen ved hjælp af den medfølgende metalstav. Der laves 2 imprint ved at trille knoglebiopsien over 2 objektglas.
  Biopsien anbringes herefter i den ene præparat-beholder.

 • • Man aspirerer herefter fra Jamshidi-nålen.
  Patienten bør informeres om dette inden, idet det kan være ledsaget af stærk smerte.

 • • Marvmaterialet udstryges straks (koagulerer meget hurtigt) på 5 objektglas, og det resterende marvmateriale sprøjtes herefter i den anden præparat-beholder.

 • • De to præparat-beholdere fyldes med formalin i afsnittets stinkskab.

 • • Indstikstedet komprimeres godt med en gazeserviet. Hos patienter med thrombocytopeni er det vigtigt at lave en god kompression i mindst 5 minutter, for at undgå hæmatomdannelse. Da knoglemarvsundersøgelsen er af diagnostisk karakter, ofte hos patienter med maligne blodsygdomme, er thrombocytopeni ikke nogen kontraindikation for denne undersøgelse.

Alt materiale sendes til PAI efter at lægen, der har udført indgrebet, har udfyldt rekvisitionsseddel til PAI med oplysning om det perifere blods sammensætning m.m.

Til Jamshidibiopsien anvendes engangssæt TRAPSYSTEMTM (Bone Marrow Biopsy Needle), der er lagervare og rekvireres i depotet.