Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Elektrofysiologisk undersøgelse mhp. VT-provokation (VT-elfys)

 

Forberedelse til undersøgelsen

VT el-fys. i Kardiologisk Laboratorium

Patientfunktion

Teknikfunktion

Sterilfunktion

Efter proceduren på afd. S1

Rasering

 

Forberedelse til undersøgelsen

Information og vejledning

• Tage udgangspunkt i Pjecen ”Elektrofysiologisk undersøgelse”

 

Forberedelse til undersøgelsen

• 6 timers faste – 2 timers tørste

• OBS Blodprøver

• Ekg

• Urinstix

• Højde/vægt

• Temperatur

• Rasering

 

VT el-fys. i Kardiologisk Laboratorium

Patientfunktion

• Modtage patienten

• Identificere patienten

• Identifikation af patient dokumenteres på ablationsskemaet

• Informere patienten

• Patienten lejres godt, vær opmærksom på ikke at elevere benene for meget, da det kan

vanskeliggøre venepunktur (ingen pude under knæene før efter indstik)

• Patienten lejres med højre arm på ”slikkepind”, hvor venflon kontrolleres. Der opsættes 500 ml NaCl isot.

• Klargøre lysken i begge sider

• Stødepads (påsættes efter instruks)

• 12 afl. ekg

• Blodtryksmanchet på venstre arm

• Saturationsmåler på højre hånd

• Nasal O2

• Tilbyde patienten afslappende musik

• Der kan trækkes Dormicum (5 ml) op, så det er klar til indgift

• Bekræfte overfor operatøren, at medfølgende oplysninger er i overensstemmelse med

patientens identitet og dokumentere dette på ablationsskemaet

• Medvirke ved Time Out

 

Under proceduren

• På forhånd aftales, hvem der skal betjene defibrillatoren, hvis patienten skal stødes. Det er

som regel den sterile sygeplejerske, som er gået af vask

• Patienten observeres, BT, puls, og SAT-værdier føres på observationsskema

• Det er vigtigt, at patienten er velbefindende og velinformeret om undersøgelsesforløbet, og at patienten ligger stille under proceduren

 

Efter proceduren

• Komprimering af indstiksstederne

• Forbinding påsættes efter hæmostase

• Hvis der har været arytmi beholder pt. stødepads på som monitorering under transporten til

afdelingen. Pt. skal følges i afd. Hvis der ikke har været arytmi afmonteres pt. og kører selv i afd. med portør

• VIPS dokumentationsarket udfyldes

• TL i 2 timer og må spise og drikke medmindre han har fået Dormicum (S1 eget regi følges)

• Patienten informeres om resultatet af lægen

• Patienten følges til afdelingen og beredskab medbringes

• Hvis patienten har været bedøvet, skal han på afdelingen observeres som efter en DC-konvertering

 

Referencer

Instruks i PRI: Forebyggelse af forveksling ved kirurgiske/invasive indgreb i Kardiologisk Laboratorium

Instruks i PRI: Optælling og kontrol af anvendt materiale i forbindelse med kirurgiske procedurer i Kardiologisk Laboratorium

Teknikfunktion

• Tekniksygeplejerske skal assistere sterilsygeplejerske med udpakningen, gerne før patienten

kommer på stuen

• Pt. data lægges ind i røntgen

• Prucka-skærmene tændes (se PRI)

• Stimulatoren tændes (se PRI)

• Følgende papirer klargøres med pt. label:

• Elfys-/ablationsprotokol

• Rødt registreringsskema

• Obervationsskema

• Label i registreringsmappen med study nr.

• Placere elektrode-kablerne i prucka-boksene

• Bekræfte overfor operatøren, at alt relevant udstyr er tilgængeligt og dokumentere dette på

ablationsskemaet

• Foretage Time Out inden procedurestart og dokumentere dette på ablationsskemaet

• Under proceduren er teknik-sygeplejersken i forrummet for at betjene stimulator og prucka

• ”Save”-knappen aktiveres, hele proceduren gemmes

• Der skal være ro i forrummet under proceduren for at optimere kommunikationen mellem

læge og sygeplejerske

Sterilfunktion

• 1 abl.-pakning

• 1 l heparin vand

• 1 lampehåndtag (evt)

• klorhexidin sprit

• 1-2 stk. 20 ml Lidokain 10 mg/ ml

 

I samråd med lægen aftales hvilke katetre og tilhørende sheats, der skal anvendes.

Når alle sheats og katetre er placeret, kan den sterile sygeplejerske gå af vask, og tage ansvaret for defibrillatoren.

 

Efter proceduren på afd. S1

Observere blodtryk

• BT og puls

 

Telemetri

• Patienten observeres på skop til næste dags morgen

• Ekg

 

Observere blødning i lyske

• Undersøgelsen foregår via vena femoralis

 

Hjælp til fødeindtagelse

• Se VIPS ark

• Hovedgærdet må eleveres 45 grader

 

Immobilisering efter behandling/undersøgelse

• TL - se NordEPJ

• Fjernelse af komprimerende forbinding

• Fjernelse af sandsæk

• Må vende sig

• EL fra kl.

 

Kontrol af fodpuls

• Kontrolleres før patienten mobiliseres

 

Information om undersøgelsen

• Om undersøgelsens resultat

• Forholdsregler efter undersøgelsen

 

Raseringsområder

 

http://pri.rn.dk/pri/AaS/NTC/KA/_layouts/SLIPWeb/Blob.ashx?topicid=a8d5368c09e549e8002577d1006ca8b4&name=topic1_img0001.png